ADVENTSTUND

10. December 2022 kl. 16.00 - 18.00

på Å Misjonshus