ÅRSMØTE i Åfjord Felleslag av NLM

12. March 2024 kl. 19.00 - 21.30

på By Bedehus

Se sakliste her!