KVINNEGRUPPE m/årsmøtesaker

24. January 2023 kl. 19.00 - 21.00

hos Venke Tinnen

På møtene deles det fra Bibelen, synges allsanger og så er det fellesskap rundt mat og kaffe.

Alle kvinner i alle aldre er 🖤-lig velkommen!