JUBILEUMSBASAR

22. October 2022 kl. 17.00 - 20.00

på Å Misjonshus

Se plakaten i stort her!