MISJONSMØTE m/årsmøtesaker

13. January 2022 kl. 19.00 - 21.00

på Å Misjonshus

Velkommen til Misjonsmøte i storsalen på Å Misjonshus!

Det blir samling om Guds ord, misjon, vitnesbyrd og sang. Kollekt kan gis ved utgangen eller via Vipps til Å Misjonssambandsforening.

På dette møtet er det årsmøtesaker, bl.a. med valg til nytt styre.