MØTEUKE v/ Bjørn Valde

05. October 2021 kl. 19.00 - 20.30

på Å Misjonshus

5. - 10. oktober er det møteuke / offeruke på Å Misjonshus. Bjørn Valde er med som taler.

Mer info kommer senere!