del

INFO om smitteverntiltak

16. Jun 2020

I forkant av at vi startet opp igjen med møter, er det utarbeidet regler for smittevern for forsamlinger og forsamlingshus i kristen regi. Det er viktig at alle leser disse, og er godt kjent med de regler som gjelder på nåværende tidspunkt.

Det er nå mulig å arrangere møter og samlinger med opp til 200 personer til stede, med forutsetning av at en tar smitteverntiltak på alvor når en samles. I den forbindelse er det utarbeidet smittevernregler tilpasset kristne møter og samlinger, i et samarbeid mellom Norges Kristne Råd, Folkehelseinstituttet og Barne- og Familietepartementet. Disse reglene vil også gjelde på alle våre arrangement i tiden som ligger foran oss, derfor er det viktig at alle leser dette, og setter seg godt inn i regelverket for smitteverntiltak.

HER KAN DU LESE HVILKE TILTAK VI SETTER I VERK PÅ VÅRE SAMLINGER:

 • Vi setter antibac på et bord ved inngangen til Misjonshuset, som alle skal bruke når de går inn på møtet/samlingen.
 • Alle passer på å holde minst én meters avstand til hverandre til enhver tid. Dette gjelder også ved inngangen, i garderoben og trappa/gangen. De som bor i samme husstand, kan gå sammen.
 • Ingen håndhilser på hverandre.
 • Stoler blir plassert med 1,5 - 2 meters avstand til hverandre oppe i storsalen, der møtet/samlingen vil foregå.
 • Alle må ta med seg egen sangbok, om den skal benyttes, det vil ikke bli mulighet til å låne bøker på Misjonshuset.
 • Det blir ikke bevertning på møtene/samlingene.
 • Arrangøren av møtet/samlingen skal føre en navneliste over alle som er tilstede (dette grunnet smittesporing).
 • Alle stoler, armlener, bord, håndtak og rekkverk skal rengjøres godt før alle arrangement.
 • Toalettene skal være godt rengjort før hvert arrangement. I tillegg vil det settes ut en Jif-flaske på hvert toalett, slik at vask og toalett vaskes av etter hver gangs bruk. Husk å vaske håndtaket på kranen godt.

Av andre regler som nå gjelder i forsamlingshus, nevner vi:

 • DU SKAL IKKE KOMME PÅ MØTE/SAMLINGER om du har symptomer på forkjølelse, luftveisplager, hodesmerter eller feber. Du skal heller ikke komme på arrangement om du er i karantene. Utvikler du symptomer 1 - 2 dager etter at du har deltatt på et arrangement, skal du si fra med én gang til styreleder.
 • Alle skal ha god hygiene. Må du hoste, host i albuekroken eller i et papir- lommetørkle, og vask deg godt med såpe etterpå.
 • Det skal informeres om smitteverntiltak på hvert arrangement
 • Mikrofoner skal ikke benyttes av flere personer, uten at de er rengjort mellom hver gang. Mikrofoner skal rengjøres etter hvert arrangement.
 • Pianoet skal ikke benyttes av flere personer på samme arrangement, uten at det rengjøres mellom brukerne. Pianoet skal rengjøres etter hvert arrangement.
 • Talerstol skal rengjøres etter hvert arrangement
 • Alt utstyr som brukes, skal rengjøres etter bruk.

TAKK FOR AT DU LESTE DENNE VIKTIGE INFORMASJONEN!

Så både håper og ber vi om at alt må gå strålende godt når vi nå starter opp med møter igjen. Vi ser virkelig frem til å møtes i de kristnes samfunn, og å samles om Guds ord på Misjonshuset, igjen!

For styret i Å Misjonssambandsforening Roald Ugedal