Bilder

Her vil det, forhåpentlig vis, komme flere bilder etter hvert, både av husets fasade og innhold.


Garderober og kjøkken


Pyntet til fest