del

Bibelkort til oppmuntring og trøst

Bibelkortene vil bli byttet ut gjennom året; sommer, høst, vinter og vår.


Bibelkort høsten 2020