del

Kontakt

Forespørsel om utleie rettes til:
Vidar Daltveit (nåværende formann)
Telefon: 918 59 527

e-post: vidar.daltveit@getmail.no