del

Møtehelg med Tarjei Løvik

22. Apr 2018

Å Misjonssambandsforening arrangerte møtehelg fra torsdag 19. – søndag 22. april 2018, der regionleder Tarjei Løvik var med som taler. Det var gode møter med godt fremmøte, og det var kjekt å få regionlederen i NLM Midt-Norge på besøk!

Torsdag kveld var det Lise Taraldsen som ledet møtet. Det var mye allsang, med Lise trofast ved pianoet, og etter møtet var det felles kveldsmat for alle.

I talen torsdag kveld, tok Tarjei utgangspunkt i Romerne 1, 16, der det står: «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet»! Det er lett for oss kristne å vike unna, i stedet for med frimodighet å fortelle om Jesus og det vi tror på til våre ikke-kristne medmennesker. Paulus skammet seg ikke ved evangeliet, han som tidligere hadde forfulgt de kristne. Hvordan kunne han være så frimodig? Paulus hadde hatt et møte med en tilgivende Jesus, som hadde bruk for Paulus i sin tjeneste, og dette gav frimodighet til å være et brennende vitne for Jesus. Har vi frimodighet til å fortelle om Jesus blant dem vi omgås?

Fredag kveld ledet Per Strømsli møtet, og Lise Taraldsen bidro med sang. Det ble samlet inn kollekt til misjonen, og det var alle var velkommen til å være igjen for å spise kveldsmat etter møtet.

I talen denne kvelden hørte vi om profeten Elias, som det står om i 1. Kongebok i Bibelen. Elias hadde fått oppleve Guds inngripen på Karmelfjellet, men senere kan vi lese at han sitter under en busk, oppgitt og tung til sinns, og han har bare lyst til å dø. Så var det en engel som kom til Elias og sa til han at han måtte stå opp å spise, for hvis ikke han spiste ble veien for lang å gå for Elias. Vi kan også, som Elias, lett bli motløse i vårt arbeid og vår tjeneste i Guds rike, men Gud gir oss ikke opp, men oppfordrer oss til å spise. Hvordan kan vi så spise for å få nok føde til å holde ut? Det er viktig å leve nær til Gud, lese i Bibelen, tale med Gud i bønn, og det er også viktig å høre til i de Helliges samfunn. Er du til stede der de kristne samles, eller står din plass tom?

Lørdag kveld ledet Petter Monstad møtet. Det var mye fellessang, og også denne kvelden var det felles kveldsmat etter møtet.

I talen snakket Tarjei om at i de Helliges samfunn har vi ulike nådegaver og oppgaver, og alle tjenester i Guds rike er like viktige. Det er Guds vilje at vi som kristne skal høre til i de Helliges samfunn, der vi sammen kan få styrke og oppmuntring på veien.

Velsigna band som bind Guds folk i saman her,
I same kjæleik, same sinn som i Guds himmel er.

Vi er av kongeætt, Eit heilagt syskenlag,
Men ser vår høge adel rett Fyrst på den store dag.

Her skil dei store hav Guds folk i ymse land,
Men bundne saman vert vi av Dei sterke Andens band.

Her er ’kje fri og træl, Her er kje arm og rik.
Kvar har den same arvedel og er dei andre lik.

Om nokon av os lid, Så græt vi andre med.
Og vert han atter løyst og fri, Vi oss med honom gled.

Vi kjenner saknad sår Når her vi skiljast må,
Men vonar i Guds rikes vår Kvarandre atter sjå.

Søndag ettermiddag var det Misjonsfest, og det var Roald Ugedal som ledet. Også på dette møtet var det mye fellessang, og det ble tatt opp kollekt til Misjonen (i kontanter kom det inn ca. 8300 kr denne helga, men da er ikke det som kom inn via Vipps regnet med). Til bevertning var det kaffe, saft, påsmurt og kaker.

På dette møtet fortalte Tarjei blant annet om en reise han nylig hadde vært på til Japan, et av NLM’s misjonsland. I Japan har det ikke vært noen store vekkelser enda, men mange enkeltmennesker er blitt vunnet for Jesus gjennom arbeidet som drives der. Det er knapt 1,5 % kristne i Japan, så det er mange som må nås med evangeliet. Å være misjonær i Japan er ei langtidstjeneste, da det først tar ganske lang til å lære seg språket, før en kan begynne i tjenesten en skal stå i. Derfor er det veldig gledelig at det nå er flere unge ektepar som har studert språket, og som nå er klare til å gå inn i ungdomsarbeid i Japan. Misjonen har som plan å satse mer på de unge i Japan i tiden fremover.

På dette avslutningsmøtet var det også vitnemøte, og flere reiste seg for å vitne. De formidlet takknemlighet for møtene og det som var blitt delt av Guds ord disse dagene. Til slutt reiste alle seg og sang «I den stille, klare morgen»: Se, Han kommer, Jesus kommer! Fikentreet står i blommer. Vår forløsningstime kommer! Jeg vil lytte etter lyden av Hans trinn.