del

Vårbasaren 2019

22. Mar 2019

Fredag 22. mars 2019 var det duket for vårbasar til inntekt for Å Misjonshus. Det var godt oppmøte denne kvelden, og kl. 18.00 startet det opp med loddsalg og åresalg/lykkehjul. Etter en halv times tid ønsket Geir Tinnen, som dette året er formann for Misjonshuset, velkommen.

Han nevnte hvor viktig vårbasaren og høstbasaren er for økonomien til Misjonshuset, der basarene er selve fundamentet til driften av huset. Misjonshuset har i flere år nå blitt pusset opp ganske mye, og fortsatt drives det på med oppussing, så pengene som kommer inn på basaren, kommer godt med.

Etter en fellessang, «Navnet Jesus blekner aldri», var det andakt av Eli Dalsaune. Hun startet opp med å si at hun veldig gjerne ønsker å fortelle om Jesus, og derfor sier hun ja når hun blir spurt om å holde andakt. I andakten tok hun utgangspunkt i fortellingen i Lukas 7 om da Jesus vekket opp en enkes sønn, da de var i ferd med å bære sønnen til graven. Dette var den eneste sønnen enken hadde, og Jesus så denne enkens nød og sorg, og hvor viktig denne sønnen var for henne, så han fikk inderlig medfølelse med henne. Sønnen ble levende igjen, og det var i menneskers øyne noe stort og ufattelig som skjedde! Men når Jesus får rørt ved et menneske, da skjer det noe. I Hebreerne 13, 8 står det; «Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid». Jesus er den samme i dag, og han er også til stede på Misjonshuset, går fra bord til bord, og ser hver enkelt. Det aller beste for oss, er å sette vår lit til Han!

Etter andakten fikk vi sang av en helt fersk sanggruppe, som sang for aller første gang. De fleste var medlemmer i Eli sin bibelgruppe, og de bidro med flere sanger for oss.

Til bevertning var det god mat, med både påsmurt og kaker til kaffen.

Etter maten var det mer loddsalg/lotteri og åresalg/lykkehjul. På loddsalget var det mange fine gevinster å vinne, som misjonsfolket og næringslivet i Åfjord hadde bidratt med. På åresalget, som ble trukket med lykkehjulet, kunne en velge seg gevinst selv, blant annet matvarer, sjokolade, strikkede sokker m.m. Helt til slutt på basaren ble lotteriet trukket, og da Geir takket av for kvelden, kunne han opplyse om at det hadde kommet inn ca. 40.000 kr til Misjonshuset.


Bilder