BØNNEMØTE

02. September 2024 kl. 18.30 - 19.15

på Å Misjonshus

Det er bønnemøte på Å Misjonshus hver mandag kl. 18.30 (unntatt på helligdager og i ferier), der vi samles på bønnerommet i 2. etg. På bønnemøtene ber vi for ulike bønneemner; familie, venner, bygda vår, misjonen og andre ting som kommer opp. Alle er velkommen i bønnefellesskapet på Misjonshuset!

I Bibelen står det mye om bønn, og vi lærer der at vi med frimodighet kan komme fram for vår Himmelske Far med det som ligger oss på hjertet. "Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk" 2. Fil. 4, 6. Og det er ikke hvem som helst vi ber til, for vi ber til den Allmektige, han som skapte himmel og jord, han som opprettholder alt og som vet alt. Og en bønn er ikke over når Bønnemøtet er ferdig, for det vi har bedt om, ligger da i Guds hender, han som gir oss bønnesvar etter sin vilje.

Vi minner om at du kan legge lapper med bønneemner du ønsker det skal bli bedt for, i Bønnekrukka på Å Misjonshus! Du kan også skrive en SMS til Roald på 92 66 44 36, om du har noe du ønsker det skal bli bedt for på bønnemøtet.