del

Å leve for Jesus

Av: Asbjørn Kvalbein   -  

Den gamle Western-filmen "The Hanging Tree" forteller om en lege, spilt av Gary Cooper, som gjør vel mot folk. I en scene blir en ung mann skutt, og han holder på å dø. Men Cooper klarer å få ut kulen og redder livet til den unge. Han er takknemlig og spør hva han kan gjøre for legen. Cooper svarer: «Vel, jeg har alltid trengt en assistent. Kan du bli det? Jeg skal lære deg opp.» Den unge spør: «Hvor lenge skal jeg være det?» Legen svarer: «Resten av livet ditt, for det er så lenge som du hadde vært død hvis jeg ikke hadde reddet deg.»

Ja, slik kan verden være i en film. Men det er noe her å tenke på i forholdet til Gud. Han har frelst oss med å tilgi alle våre synder ved Jesus. Tar vi imot denne ufattelige gaven, er det da for mye om vi tjener ham resten av livet? «Dere omvendte dere … for å tjene den levende og sanne Gud.» (1. Tess 1,9)

Etter hvert som årene går, har disse tankene blitt mer og mer aktuelle for meg. Jesus har frelst meg - ikke for at jeg skal leve for meg selv, men for ham som døde og oppsto for meg. Vi har fått hver våre oppgaver, og Herren leder stadig inn i nye relasjoner og utfordringer. Må Herren lede deg som leser dette, til å leve for Jesus og bli velsignet av ham.

Asbjørn Kvalbein