del

Å stole på Gud

Av: Roald Ugedal   -  

"Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd." Jesaja 41, 10       

Det er lett å stole på Gud når livet føles lett å leve. Da er det ikke vanskelig å stole på at Gud er oss nær og hjelper oss gjennom livet. Men når prøvelser og anfektelser møter oss i livet, kan Gud føles langt unna, og det er vanskeligere å stole på at Gud er med.

I Hebreerne 13, 8 står det: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." Hos Jesus er alt stabilt, han er alltid trofast, det er vi som mennesker som er ustabile i følelseslivet og troslivet.

Her vil jeg nevne to eksempler fra Bibelen på mennesker som valgte å stole på Gud: I det gamle testemantet hører vi om Daniel, som var en trofast Herrens tjener, og stolte på Gud mer enn mennesker. Kongen hadde påbudt at den som tilba noen andre enn han, skulle kastes i løvehulen. Selv om Daniel visste dette, gikk han inn på rommet sitt tre ganger om dagen og ba til Gud, akkurat som han alltid hadde gjort. Daniel ble da kastet i løvehulen, som kongen hadde bestemt, men fikk oppleve at det lønte seg å stole på Gud. Gud utfridde han fra løvenes gap, og Daniel ble reddet.

I Salme 73 hører vi om Asaf som mistet motet. Han følte at det gikk så bra med de ugudelige, mens han selv følte at hver dag var en tukt og en plage. Men så gikk han inn i Guds helligdom, der han fikk se hvilken lønn de ugudelige fikk i utgangen av livet. Da bestemte Asaf seg: "Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med ditt råd, og siden tar du meg opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. Om kropp og sjel forgår, er Gud for evig min klippe og min del." Salme 73, 23 - 26.

Alle har vi muligheten til å velge Jesus som Herre og Frelser, og å satse livet på ham. Han har lovet å være med oss alle slags dager gjennom livet, onde som gode, og deretter ta oss hjem til seg i sin Himmel der alt er evig godt. Innbydelsen får du fra Jesus i Johannes 6, 37b: "Den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort." Vil du satse livet ditt på Jesus og stole på Ham?