del

Adgang til nåden

Av: Thor Fremmegård   -  

Jeg synes jeg har vært privilegert som har fått bo i den nordlige landsdel hele mitt voksne liv. Jeg er også veldig takknemlig for å ha fått så mange år på en bibelskole.  Det har vært spennende å følge så mange unge mennesker gjennom viktige faser i livet.

Et ord fra Bibelen jeg har lyst til å dele: «Ved ham (Jesus) har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i» Rom. 5, 2. ADGANG til nåden vi STÅR i!!  Det er et sted vi får stå, bo, være med hele oss. Jesus sin nåde, hans frelsesverk – det er som et tilfluktsted vi alltid får være inne i. Foran og bak – over og under – omgitt av hans rettferdighet, hans kjærlighet, hans liv!! Bibelen taler mye om være I Kristus! «Hvordan det føles og hvordan det går, barn skal du enda få være». «Også i livets mørkeste stund, gjelder der oppe nådens forbund».

Så sier Bibelen at vi også har adgang til denne nåden. Jeg kan få komme på nytt til Jesus, komme til Gud Fader når bekymringene er tunge, når tankene er urolige. Kaste av sorg og bekymring, legge de av hos han. Jeg kan også få komme med det styggeste fall i synd. Når jeg tenker at døra er stengt, så sier Herren: «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Jes 1, 18.

Slik vil også Jesus Kristus være mot deg. Han, den hellige, fullkomne og rene, er så utrolig god mot hjelpeløse mennesker. Han har et hjerte som bare MÅ redde, frelse og trøste, og han vil forkynne syndenes forlatelse og sin fullkomne kjærlighet inn i ditt hjerte. Han fortjener all takk og ære!!