del

Frihet och sannhet

Av: Mikael Kero   -  

Att vara fri är ett tillstånd som många människor idag och tidigare i historien inte har fått uppleva. Det är svårt för oss som lever i norden idag att föreställa sig ett liv där man inte kan välja hur man ska leva sitt liv, att tänka sig ett liv i slaveri där man är bunden av någon annans vilja. Bibeln talar också om ett slags andligt slaveri, människor som är bundna av olika ting som synder, lidelser eller skam. Jesus sa i Johannesevangeliet något som jag har tänkt mycket på.

”Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” (Joh 8:32)

Tänk det, det som kan sätta själar i slaveri fria, det är sanningen. Sanningen om Gud, sanningen om Guds sinnelag, sanningen om Jesu liv, död och uppståndelse. Att få se mer av Gud, att få se djupare in i sanningar i Guds ord, det leder till frihet. Vi har en fiende som vill ta oss bort från sanningen, bort från Gud. Lögnens far kallas han senare i kapitel 8 i Johannesevangeliet. Lögnen som är det motsatta till sanningen, lögnen som binder människor, lögnen som leder till det motsatta av frihet.

Jag hörde en berättelse om en ung pojke som hade blivit misshandlad på gatorna i en storstad. Han låg för döden, så kom det en man som förbarmade sig över han och tog han till ett sjukhus så att han bärgade livet. Mannen fick veta att pojken inte hade något hem eller föräldrar, han bodde på gatan, så mannen bestämde sig för att adoptera pojken och ta han hem till sig. Mannen fick fort kärlek till pojken och älskade honom som sin egen son, han tog fullt ansvar för pojken. Men en dag så märkte han att sonen inte kunde sova på natten, han hade så många hemska minnen från gatan och var rädd att han en dag skulle tvingas leva där igen. Detta gjorde pappan ledsen; ”jag har ju tagit mig av dig helt, räddat livet på dig och gett dig ett nytt liv, jag kommer aldrig lämna ut dig till gatan igen!, jag älskar ju dig som min egen son”. Rädslan försvann inte med en gång, men efter en tid så blev sonen fri från sin fruktan. Vad var det som gjorde honom fri? - Det var sanningen om sin nya far. Han lärde känna sin far mer och mer, fick se mer och mer av hans kärlek till honom och till slut så litade han på att han var trygg hemma hos honom.

”Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan” (1 Joh 4:18)

På samma sätt har det varit för mig med Gud. Hos Gud har det aldrig varit någon skillnad. Ända sedan jag blev frälst så har jag varit trygg i Guds ögon, men för min egen del så är det att få se mer och mer av vem Gud är som har gjort mig tryggare i mitt liv som kristen. Det Jesus har gjort håller, han har en gång för alla betalt för mig och gjort upp min sak inför Gud. Att få se mer och mer av det, djupare in i evangeliet har gjort mig friare. Men samtidigt märker jag en kamp om mig, många ting som vill dra mig bort från sanningarna i Guds ord.

I sången ”Jeg har ofte søkt, o Herre sjunger vi «Jeg har båret tungt på troen, Men nå bærer troen meg. Jesus sa meg sannhetsordet, først om meg og så om seg.»

«Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6)