del

God tur hjem

Av: Ivar Moen   -  

Den lille gutten var på vei inn i flyet da han kom i prat med flyvertinnen. ”Å hvor skal så du reise da?” spurte flyvertinnen. ”Jeg skal hjem” svarte gutten. ”Ja det er vårt mest populære reisemål” sa flyvertinnen. Tenk å være så lykkelig at en har et hjem å komme til! Vi har vel alle kjent på denne følelsen etter å ha vært på reise, at borte bra, men hjemme best.

Jeg har av og til hatt bruk for å vise frem mitt pass som sier at jeg har mitt statsborgerskap her hjemme i Norge. En borgerett som jeg verken har betalt for eller har gjort meg fortjent til på noe vis. Jeg er rett og slett født inn i den. Og den gir meg rett til å bo her.
 
Det får meg til å tenke på noe som står i Ap.gj kap 22. hvor vi leser om Paulus som holder sin forsvarstale for folket og for den romerske kommandanten. Han er i ferd med å bli hudstryket og dømt for sitt vitnesbyrd om Jesus. Men som romersk borger så visste Paulus at de ikke kunne hudstryke ham uten en dom og spurte: har dere lov til dette? Kommandanten gikk da selv til Paulus og sa: ”si meg er du romersk borger?” ”Ja” svarte han. Kommandanten sa: ”Det kostet meg mange penger å få den borgerretten. ”Jeg er født til min” svarte Paulus.
 
Uansett hvor trygt og godt jeg synes å ha det her hjemme, så vet jeg at her skal jeg ikke være alltid, en dag må jeg bryte opp herfra og forlate alt…. 
Så kommer spørsmålet til oss i dag, hvor skal vi når denne livets reise er slutt. Har vi da noe hjem å flytte til? Kan vi som gutten da svare glad og trygg, at vi er på vei hjem?
 
Billy Graham har engang sagt at ”Mitt hjem er i himmelen. Jeg reiser bare gjennom denne verden.”
 
Lykkelig er vi om vi kan si med Paulus: ” men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus.” Fil.3.20
Vi kan ikke som den romerske kommandanten kjøpe oss en borgerett i himmelen. Den må vi være født til…. Akkurat som Nikodemus fikk høre av Jesus: Du må bli født på ny!!
 
Hvordan skjer det? ”Alle de som tok imot Ham, (altså Jesus) de gav ham rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn” Joh 1.12
 
”Jeg har mitt hjem i himmelen, der jeg får hvile ut, jeg skal få komme dit engang til herlighet hos Gud. Jeg hentes skal av Jesus god, han døden led for meg, jeg renset er i Jesu blod, jeg vandrer nå Hans vei”
 
Så vil jeg ønske alle mine medvandrere: riktig God tur hjem! ”Må vi bli i himlen sammen, vi som var det her på jord!”