del

Gud er på tronen

Av: Synnøve Ugedal   -  

"Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg".
 
Jeg har en kalender med nytt bibelord for hver dag, og i dag var det dette ordet fra Jes. 49, 16 jeg ble møtt med. Ordet har vært meg til trøst mange ganger, spesielt når jeg har hatt det tungt og vanskelig, og i verset foran står det: "Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg".
 
Det store for meg, er at jeg opplever at Gud står bak sine løfter! Det er ikke alltid jeg ser det når jeg står midt oppe i vanskelighetene, men når det er gått ei tid, kan jeg si til meg selv: "Jesus var med deg, og han bar deg gjennom dette også".
 
Likevel er jeg ikke alltid like flink til å hvile i alle løftene som Gud har gitt. Derfor ber jeg ofte slik det står i en sang:
 
"Så hjelp meg da; Jesus, å leve mitt liv,
hjelp meg, Jesus, å stole på deg.
Hjelp meg å se, at hvor jeg går er du med,
hjelp meg, Jesus, å bli på din vei!"
 
Bønneretten er en stor gave og velsignelse Gud har gitt oss. Kong David var ofte i bønn til Gud. Det ser vi når vi leser i Salmenes bok i Bibelen. Han vitner også om at Gud er en som trøster og hjelper. I Salme 9, 11 sier han: "De som kjenner ditt navn, stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre".
 
Jesus sier: "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!"  Matt. 11, 28. Jeg er takknemlig og glad for at jeg har lært Jesus å kjenne og får komme til han når jeg vil, enten det er når jeg har andaktsstunda mi, skreller poteter, kjører bil, eller slapper av i sola. Han hører oss om vi ber høyt, eller når bønna bare blir et sukk.
 
Koret i en sang er slik:
 
Gud er på tronen ennu, og Han kommer sine i hu.
I prøvelsens stunder, og tenk hvilket under, at aldri alene er du!
Gud er på tronen ennu, og Han kommer sine i hu.
Hør Hans løfte til meg: Jeg kan ei glemme deg!
Gud er på tronen ennu!
 
Dette løftet gjelder alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser, og det ønsker Han å være for deg også!
 
TAKK MIN GUD!