del

Hans store kjærlighet

Av: Oddny og Lars Berdal   -  

VÅR SANG:

  1. Jeg vil prise min gjenløser for Hans store kjærlighet. All min skyld han har utslettet og gav sjelen liv og fred.
  2. Jeg vil synge om den sannhet, for min sjel så dyrebar. At for meg han hang på korset og et soningsoffer var.
  3. Ja, jeg priser deg, O Jesus, for din gang til Golgata, evig skal jeg med de frelste synge glad Halleluja.

Refreng: Syng å syng om min gjenløser! Med sitt blod han kjøpte meg. Jeg ble fri da han frivillig tok min synd og straff på seg. 

VÅRT BIBELVERS:

"Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg, han skal ikke slippe deg, og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs". 5. Mos. 31,8