del

Hvem er Gud?

Av: Rolf Lavik   -  

Jesus og jeg er venner.
Det grunnleggende med venner er at de bruker tid sammen, og slik blir de bedre og bedre kjent med hverandre.
Vel, Jesus vet alt om meg fra før av, men å bruke masse tid med meg vil Han likevel.
Jeg, derimot, kjenner ikke Jesus så godt, og trenger derfor å bli enda bedre kjent med Han.
 
Dette er faktisk veldig viktig, for Jesus sa selv at det evige liv er å kjenne Han. Og han forteller at det er de som kjenner Han som blir frelst. Og til de som en gang går fortapt skal Han si: «Jeg kjenner dere ikke!» Mange av disse trodde faktisk at de kjente Jesus, men de forvekslet den Jesus egentlig er med slik de ønsket at Han skulle være.
 
Når vi blir kjent med hverandre, er det første vi gjør å presentere hverandre. Et navn eller en tittel forteller mye om en person. Slik er det også med Guds navn. Og Han har mange av dem. Alle disse navnene beskriver for oss hvordan Gud er og vi blir bedre kjent med Han.
 
Det fine er at det er så fint samsvar mellom hva Gud heter, hvem Han er og hva Han gjør: Gud heter det Han er. Han er det Han gjør. Han gjør det Han heter. Og dette beskriver svært ofte hva og hvordan Gud vil være overfor deg og meg.
 
Ett av disse navnene Gud har i Bibelen er «Jahve Ga´ol». Det betyr: «Jeg er din gjenløser».
En gjenløser er ikke et ord vi bruker så ofte i dagligtalen nå. Men det betyr en som kjøper en annen fri, enten fra fengsel, fra straff eller fra gjeld. Et annet ord er din frelser eller din redningsmann. Ordet gjenløser viser til at dette har kostet mye.
 
Hvis du ikke kjenner Jesus som din gjenløser, er jeg i tvil om du i det hele tatt kjenner Han så veldig godt. For slik vil Han være for deg.
 
Det utfordrende i dette navnet er beskrivelsen av en realitet som vi ikke liker å tenke på: At alle mennesker, du og jeg, er bundet og ufrie og med gjeld. Mange vet ikke om det, men det forandrer ikke realiteten. Også den realiteten at vi ikke kan redde oss selv. Alle mennesker går mot en fortapelse, og vi trenger så desperat en som kan kjøpe oss fri. Vi trenger en gjenløser. En frelser.
Det fine i dette navnet er at Jesus kommer til deg og meg og sier: Jeg er din gjenløser! Det er slik jeg er, jeg kan ikke gjøre annet. Dette er Navnet mitt! Hvis du blir kjent med meg som din gjenløser, da er det evige livet ditt!
 
Det var jo derfor Jesus kom:
- for å frelse det som var fortapt, se Luk.19,10
- for å kjøpe oss fri, se Gal.4,4-5
 
Jesus har mange andre navn også som beskriver hvem Han er og Hva han vil gjøre for deg. Vel verd å bli bedre kjent med Han, syns du ikke?