del

Jeg kommer til dere

Av: Tarjei Løvik   -  

Det er ingen tvil om at angst og motløshet er del av mange menneskers liv. Det er en allmenn erfaring. Alle har i større eller mindre grad kjent på angst og motløshet. Noen ganger er følelsen så sterk at den lammer oss skikkelig. Enkelte har angst som hindrer dem å leve et normalt liv. Å gå en tur på butikken, være med venner på kino, eller gå på et møte kan være forferdelig. Årsakene kan være mange og forskjellige. De daglige nyheter sprer heller ikke glede og fremtidshåp. Der er det gjerne ondskap og forferdelse som dominerer bildet. Spørsmålene vi stiller oss er mange og svarene få: Hvor skal det ende? Har vi en fremtid? Kommer Jesus igjen snart?
 
Vi vet at Jesus en gang kom til jord for å frelse oss fra våre synder. Englenes budskap til hyrdene på marken kjenner vi godt: Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.” (Luk 2,10f). Men det er lenge siden og noen ganger vanskelig å ha et levende forhold til. Juletid er fin tradisjonstid, julebudskapet likeså, men vi vet jo det er mer enn som så.
 
Jeg synes det er flott å tenke på at Jesus sier han kommer til oss… Jesus har ikke sluttet å komme. Jesus er den som var, er og blir. Han er den som kom, kommer og skal komme. Han er alfa og omega, begynnelsen og enden. Historien ender ikke med barnet i Betlehem, korsfestelsen, oppstandelsen og himmelfarten. Sluttstrek er ikke satt. Gud er ikke død, han lever og vil gi alle som tror fremtid og håp.
 
Du og jeg er ikke overgitt til begivenhetens gang på godt og vondt. Jesus har ikke overlatt oss som foreldreløse barn. Selv om vi ofte fristes til å tro at Gud mangler handlekraft og initiativ, viser historien noe annet. Han ofret seg selv for at vi skulle få leve. Han kommer til oss og vil frigjøre fra det onde. Den som vil kan se Guds finger i tilværelsen og gå nok en jul i møte med forventning og håp.