del

Lær oss å telle våre dager

Av: Nils Kåre Strøm   -  

Vi har gått inn i et nytt år (2015).

I året som ligger bak, har mye skjedd. I det store bildet og i våre nære omgivelser. Noen vi kjente, er ikke lenger iblant oss. Av og til, særlig ved et nyttårsskifte, kommer tanken til meg: Når er det min tur til å rykkes herfra? Det finnes mange skarpe hoder og flinke matematikere, men ett regnestykke makter likevel ingen å utføre, nemlig å telle dagene for sitt liv. En kan nok regne ut dagene for en del av sitt liv. Med en kalkulator kan en fort finne ut hvor mange dager en har levd til nå. Derimot aner ingen hvor mange dager som måtte ligge foran. Moses kom også til kort i så måte, derfor ber han slik i Salme 90,12: ”Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.”  Vi trenger å be den samme bønnen.
 
Ofte dryger Herren med å svare på våre bønner, men på denne har han gitt svaret før vi ber. For i Bibelen står det klart at vi ikke har lov å regne med flere dager enn dagen i dag.
Ros deg ikke av morgendagen, for du vet ikke hva dagen vil bringe” Ordspr. 27,1.
Nå vel, dere som sier: I dag eller i morgen vil vi dra til den eller den byen. Vi skal bli der et år og drive handel og tjene penger! Dere som ikke kjenner morgendagen! For hva er deres liv?
Dere er jo bare en røk som viser seg en liten stund og så er borte! I stedet skulle dere si: Om Herren vil, så får vi leve og kan gjøre dette eller hint.” Jak. 5,13-15.
Alt har sin tid.” Pred. 3.
Gårsdagen er forbi, morgendagen kjenner ingen, i dag hjelper Herren.” Gammelt ordspråk.
 
I Guds almanakk kan vi altså bare regne med dagen i dag.
Hvis vi regner feil i matematikkstykkene på skolen, får det følger. Nedsatt karakter eller stryk.Om vi regner feil antall dager i våre liv, kan det også få følger. Det kan bety feil side i evigheten, for en selv eller andre. Måtte jeg bruke tida rett! Det er så mange i familien, venner, naboer og kollegaer som må vinnes for Guds rike! For ikke å glemme alle dem på vår klode som aldri har hørt om veien!  ”Arbeid før natten kommer, da er ei lenger tid. Virk ifra tidlig morgen, og bruk all din flid.” Ble mange nådd med evangeliet om alle kristne brukte tida som meg? Eller som deg?
 
Og til deg som enda ikke er kommet inn i Guds rike: ”Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær.” Jes. 55,6.
Mange tenker å bli kristen en gang, men ikke enda. En vil vente. Når Gud kaller et menneske til frelse, er djevelen der også og sier: ”Ja, du må omvende deg, men ikke i dag.” (Hallesby) Mens Gud sier i dag! ”I dag, om du hører han røst, da forherd ikke ditt hjerte.” Hebr. 4,7. ”Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med meg.” Åp.b. 3,20.
 
Ikke ta deg sammen, men fall sammen hos Jesus nå. Si gjerne: Her er jeg, bare ta meg, Jesus. ”Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.” Joh. 6,37.
Jesus er veien. Hos ham har vi fred med Gud. I Jesus eier vi syndenes forlatelse. Nettopp han har tatt straffen for våre synder, for han døde på et kors og møtte Gud i vårt sted.