del

Mitt dilemma, Guds dilemma

Av: Stein Raunehaug   -  

Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på Ham blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi ha ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Joh. 3, 14 - 18
 
Mitt dilemma. Guds dilemma.          
 
Jesus sa mange ganger: Følg meg. Tro på meg. Kom til meg.
Hvorfor skal jeg følge Ham, tro på Ham og komme til Ham?
Det var det største «kikk» i mitt liv da jeg ble utfordret på dette.
 
Mitt Dilemma. Hva er problemet?
Hvorfor er ikke alle mennesker kristne, troende mennesker? Hvis Gud er stor, hvis Gud er kjærlig.
 
Jeg var 17 år. Jeg søkte ikke Herren. Han søkte meg.
Jeg var fra fødselen av ikke interessert i Gud, men Han var interessert i meg.
Når noen sier til meg: Jeg er ikke så interessert i Gud, svarer jeg: Jeg vet det, for det står i Rom.3,11+23 at det er ikke èn som søker Gud. Og alle har syndet og står uten ære for Gud. Dvs. har tatt feil av målet. Finner ikke veien selv. Jeg velger å gå mine egne veier. Alle er født som motstandere, og må derfor vende om. Snues rundt, helt om. Ny vei, nytt og spennende liv.
 
Jeg hadde heller ikke noe som helst kunnskap om Jesus fra barne- og ungdomstiden. Og ikke passet jeg inn i det miljøet heller.
 
Du valgte og velger egentlig å gå egne veier. Du valgte ofte verden. Synden. Men du kan ikke frelse deg selv om du er aldri så bra. Og verre, du vil ikke bli frelst fordi du ikke forstår problemet. Og det er ingen unnskyldning, for Gud har sendt løsningen.
 
Guds Dilemma.
Jul og Påske. Hva er det? Hva handler det om?
Det handler om at Gud har ordnet en bro til det evige livet. Han har tatt seg av mitt problem/dilemma. Men jeg vil ikke tro…
 
Filmklipp. Novellefilm. «The bridge»:

Filmen handler om en sporskifter i Frankrike. Han hadde èn sønn. (Jeg har flere sønner, og de er dyrebare for meg. Jeg ville ikke ofret noen av dem for noen grunn…) Sønnen til sporskifteren var 8 år, og fikk være med faren på jobb. Det endte med at faren hadde valget mellom å ofre sin eneste sønn for å redde alle togpassasjerene fra en tragisk ulykke, eller å ofre alle passasjerenes liv.

Det handler om Gud, vår far, som gav sin sønn til soning for våre synder, så vi kan bli frelst.
Ikke spør om jeg forstår det. Men jeg har opplevd det. Jeg trengte mange bibelord og taler før jeg så det. Gud gav fra seg den eneste sønnen han hadde, for min skyld. Av kjærlighet.
For så (mye) har Gud elsket (deg) verden, at Han gav sin eneste sønn, for at (du) hver den som tror på (Jesus) Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
 
Men det må skapes noe nytt i deg.
Joh. Åp 3.20: Se jeg står for døren og banker, om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid.
 
Ser du det? Et blikk i rette øyeblikk. Å se det og å tro det, er det samme.
 
Guds dilemma
Han måtte ofre/gi sin sønn, ta avskjed med sin eneste Sønn.
Mange vil ha oppmerksomhet i dag, på skoler og i hjemmene, men Gud gav oss all sin oppmerksomhet i det han gav sin eneste sønn.
 
Hva er det spesielle med Jesu død?
Mange henger seg på et kors for underholdning, eller som en gjerning til renselse og frelse gjennom gjerninger. (Askese)
Men Jesus led og døde for deg, og for å frelse alle mennesker.
 
Mitt dilemma – hva er så problemet?
Jeg søker ikke Jesus. Vil ikke tro av meg selv. Kan ikke tro. Det må skapes noe nytt.
En ny fødsel. I Joh.3 Står det om Nikodemus. Han hadde alt, men manglet likevel alt.
(Les hele Joh. 3. Be en bønn om å forstå det du leser. Det var nylig en mann på 38 år som leste til han så hva Jesus betyr for ham).
 
Det må skapes en tro utenfra. Den er mulig! Også for en som deg, ja. Vil du det nå? Nå kan du få del i Jesu frelse. På alvor. Tro det, hold fast på det og det blir ditt.
Oppsøk en kristen for å få forklart det du ikke forstår.
 
Se det, tro det og ta imot Jesus i dag.