del

Takknemlighet

Av: Einar Strøm   -  

Jeg har et takknemlighetsskrin jeg av og til tar frem. Der ligger det lapper med enkle setninger, stikkord og navn jeg er takknemlig for. Takknemlighet skaper glede. Jeg håper jeg aldri blir ferdig med å fylle på det skrinet.
 
Det handler om å se, oppdage og legge merke til alle de selvfølgelighetene vi støter på: Brunosten, kald melk, vann i springen, meitemarken som steller jorda, fisken som vaker i vannet, sauene i fjøset, grovt brød, sang og musikk.
 
Så har jeg lagt merke til at i det skrinet dukker det opp enormt mange personer. Alle de jeg har møtt i livet som har krydret det: Naboer, skolekamerater, medarbeidere, kjente og ukjente, venner og familie. Takk til alle.
 
Jeg er også takknemlig for alle som har pekt på evige bibelske sannheter for meg ved tanker, ord og handlinger, som igjen har gitt meg livsmot i dette livet og livsmot for det evige i himmelen.
Det kan være i hjemmet, eller søndagsskolelæreren som alltid (det huskes i alle fall slik fra et barnesinn) begynte med sangen: «La meg få høre om Jesus, Skriv i mitt hjerte hvert ord! Syng for meg sangen om Jesus, Herligste sang på vår jord………Syng for meg sangen om Jesus, Syng den i sjelsdypet inn! Syng til hvert ord om min Frelser Gjenlyder dypt i mitt sinn! ………La meg få høre det atter………La meg få høre om korset………»
 
Eller vår Etiopiske mor, som når hun før maten reiste seg opp og bad for oss, takket Gud for oss og nedbad Hans velsignelse inn i våre liv. Hva gjorde det med oss?
 
Eller hennes datter Mesrak, vår Etiopiske søster, som tegnet en rød rose, med en rød kulepenn på et stykke papir, og sendte med oss da vi reiste fra Addis Abeba til Omo Rate i Etiopia. Et kjærlighetsuttrykk. Takk for fellesskapet. Hun skrev også ned en salme som en hilsen: Salme 91.  I vers 11 står det: «For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier.» Den fylte oss med takknemlighet og gleden steg i livet.
 
Så takk til Den Allmektige Gud som ønsker å vise meg at ikke alt er tilfeldigheter, selv om jeg ikke forstår alt.
 
«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8
 
Takk for livet!
 
Takk for Din betingelsesløse kjærlighet!
 
Takk for friheten i Jesus!
 
Kjenner jeg har en jobb å gjøre: Gå og fylle på det skrinet………………