del

Tårer er et språk Gud forstår

Av: Bent Ove Hyldmo   -  

Det å tenke tilbake til barne- og ungdomsårene i Åfjord, vekker mange gode minner. Jeg tenker med takknemlighet på dere som inkluderte oss i foreningen, i musikklaget, i barne- og ungdomsarbeidet og i forbønn. Den gode ballasten dere var med på å gi oss fra vi var små, er en velsignelse som blir større for hvert år som går!
 
TÅRER ER ET SPRÅK GUD FORSTÅR
 
Min sang:
 
I bibelen leser vi om Gud, at Han både er forferdelig og nådig samtidig. Bibelen forteller oss at Gud er en fortærende ild, men også en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Gud har gitt oss en fri vilje, som vi kan bruke til å bøye oss for Ham, eller til å snu ryggen til Ham. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å vitne og si at jeg aldri har angret på at jeg har fått bøye meg for Ham! Livet er mangfoldig og byr på både gleder og sorger. Noen ganger er det også vondt.
 
Disse bibelversene har jeg hatt i tankene i den siste tiden. Legg merke til det som er understreket:
 
2.Kong 20:5
 ”Vend tilbake og si til Hiskia, fyrsten over mitt folk: Så sier Herren, din far Davids Gud: Jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer. Se, jeg vil helbrede deg! I overmorgen skal du gå opp til Herrens hus.”
 
Salme 56:9
 ”Hvor ofte jeg har flyktet, det har du talt. Mine tårer er gjemt i din flaske. Står ikke de i din bok?”
 
Gud er opptatt av hvordan du har det, ned til minste detalj. Han teller til og med tårene du feller! Det oppleves ikke undertrykkende å bøye seg under Guds vilje. Han tar ikke fra oss gleden ved livet, snarere tvert om, og når vi er skiftende i humør og dagsform, er Han den samme ”i går og i dag – ja til evig tid”. Du kan trygt komme til Ham med alle ting og om du ikke har ord å uttrykke deg med, skal du likevel få erfare at Han både hører, forstår og svarer:
 
Gordon Jensen har skrevet sangen ”Tears Are a Language God Understands”
(Tårer er et språk Gud forstår).
Lytt til sangen og syng med:
Often you wonder why tears come into your eyes 
And burdens seem to be much more than you can bear 
But God is standing near, He sees your falling tears 
And tears are a language God understands.
 
God sees the tears of a brokenhearted soul 
He sees your tears and hears them when they fall 
God weeps along with man and He takes him by the hand 
Tears are a language God understands.
  
When grief has left you low it causes tears to flow 
When things have not turned out the way that you had planned 
But God won't forget you His promises are true 
And tears are a language God understands.
  
God sees the tears of a brokenhearted soul 
He sees your tears and hears them when they fall 
God weeps along with man and He takes him by the hand 
Tears are a language that my God He understands.
 
 
Mvh
Bent Ove Hyldmo