del

Ugyldig bønn?

Av: Frank Ole Thoresen   -  

For en tid tilbake hadde jeg med en gruppe studenter til en moské her i Oslo. På veggen stod det nøyaktig anført når de ulike bønnetidene startet og sluttet. En av studentene dristet seg frampå og spurte hva som skjedde dersom noen begynte å be for tidlig eller for sent. Det må de bare gjøre, svarte imamen, men da er ikke bønnen gyldig.

I islam er det mye som kan gjøre bønnene ugyldig. Dersom du f.eks. tenker urene tanker under bønnen, dersom du fiser eller ikke har vasket deg på riktig måte vil bønnen være ugyldig. Da må du ordne det som skal ordnes og begynne på nytt. Også noen kristne vil gjøre bønnen til en metode. Dersom du bare ber på riktig måte, med rett intensjon eller inderlig nok, da vil Gud høre.

Martin Luther mente at det bare finnes to typer teologi, korsteologi og herlighetsteologi. Herlighetsteologien innebærer alltid en tanke om fortjeneste. Det må være en vei til Gud gjennom gode gjerninger, metoder eller oppfyllelse av plikter. Korsteologien aksepterer at menneskets tilstand er totalt annerledes. Korsteologien aksepterer at det finnes ingen annen redning enn at Gud, som har skapt himmel og jord, velger lidelse og død for det han har skapt. Dette er det grunnleggende unike ved kristen tro. Skaperen involverer seg med det han har skapt på en slik måte at han velger å bli liten, svak og sårbar. Den allmektige Gud velger fornedrelsen og lidelsen. Derfor gjennomsyrer korset all sann teologi. Det er balansepunktet i universets historie. Hele skapningen «holder pusten» og åndsmaktene trekker sine våpen.

Se der, Guds Sønn hengt på et kors,

Vår syndeskyld han bærer.

De hyller ham med hån og spott

Mens smerten ham fortærer.

Det var vår synd som førte ham

Til korsets død og smerte.

Men det som bandt ham til hans kors,

Det var hans frelserhjerte.

(«How deep the Father's love for us» av Stuart Townend i norsk oversettelse av Jens Espeland).

Jesus vandrer mot korset. I et siste fredfylt øyeblikk løfter han blikket mot himmelen og ber for sine venner og etterfølgere. «Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.» (Joh 17:24). Der møter du frelserhjertet. En Gud som vil at du og jeg skal bli frelst. Som vil sette alt inn på å frelse oss.

Tenk om det var annerledes. Tenk om vi skulle fortjene Guds gunst og evig frelse. Takk og pris for en Gud som velger å lide for oss og med oss. En Gud som vil, høyere enn alt annet, at jeg skal bli frelst!