del

Vær ikke bekymret

Av: Barbro Ugedal   -  

Dagene er så forskjellige. Noen dager er fine. Andre ikke så bra. Men gjennomgående for oss mennesker er at vi bekymrer oss. Ofte mye. For familie, for venner, for skolen, for jobben, for bilen, for helsa, for framtiden. Vi er flinke til å bekymre oss, ofte bekymrer vi oss også før det har oppstått en situasjon å bekymre seg for, men vi bekymrer oss for det som kanskje kommer til å komme.
 
I Matt kap 6 vers 25-34 står det:
”Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke,  men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.  Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende!  Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: 'Hva skal vi spise?' eller 'Hva skal vi drikke?' eller 'Hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. ”
 
Trygve Strandbergs sang "Vær ei bekymret" lyder slik:
Så godt å være i Herrens omsorg, og vite alltid han er meg nær. Få legge alt i hans sterke hender når det omkring meg kun mørke er.
Vær ei bekymret, du har en Fader som ser til den som er svak og redd. Vær ei bekymret, tenk alle dager, Han selv har lovet å være med.
En trofast bror går jo ved vår side, en hyrde god for sitt barn han er. Vi har en Fader som selv vil stride for deg og meg, så kun stille vær.
Vær ei bekymret, du har en Fader som ser til den som er svak og redd. Vær ei bekymret, tenk alle dager, Han selv har lovet å være med.
Og snart en dag så er alt forandret til fryd og glede og harmoni. Da er vi hjemme i himmellandet og vi er lykklige, glad og fri.
Da kan vi takke for alle stunder han omsorg hadde for deg og meg. Vi hjemme er, å, tenk hvilket under, Han har bevart oss den hele vei.
 
Vi blir ofte minnet på at vi bare skal legge livene våre i Guds hender, så er det nok. Han har en plan for hver enkelt, men vi glemmer det. Vi må huske å minne hverandre om dette.
 
I Filipperne kap 4 vers 6 og 7 står det:
”Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!” Det er godt å vite at vi kan komme til Gud med alt. Vi kan snakke med han når vi er bekymret, lei oss, glade, sinte! Og han hører oss og gir oss håp og ro i sjelen!