del

Digitalt Misjonsmøte 10. juni

10. Jun 2021

Velkommen til et digitalt Misjonsmøte her på Misjon i Sentrum, enda en gang. Det er Kari Skaldebø som har ansvaret for dette møtet, og vi får høre andakt av Ragnar Hoås. I tillegg er det sang, bønneemner og litt misjonsinfo, som dere oppfordres til å være med på. Vi minner om misjonsgaven, som dere kan gi via Vipps eller i nettbanken. Neste møte er torsdag 1. juli, og det håper vi blir på Misjonshuset som planlagt.

Vi skal fortsette dette misjonsmøtet med en sang, Redd for sterke ord, av Solveig Leithaug:

Kveldens misjonsgave kan du gi via Vipps eller i nettbanken. Håpet er at vi skal samle inn minst like mye til misjonen, dette året, som vi gjør et vanlig år når vi samles på normalt vis. Misjonsarbeidet har ikke stått stille under pandemien, og gjennom å gi til misjonen er vi med på å spre budskapet om Jesus til mennesker som aldri har fått muligheten til å høre om Ham. Må Gud velsigne en glad giver!

VIPPS til #95012 (Å Misjonssambandsforening)

Kontonummer 4345 45 35074 (Å Misjonssambandsforening)

Stor-Kina er månedens misjonsfelt i juni, der Misjonssambandet driver arbeid i Kina, Hong-Kong, Taiwan og Macao. Da Misjonssambandet ble stiftet for 130 år siden, var det med tanke på misjonsarbeid i Kina. Da kommunistene kom til makten i Kina rundt 1950, måtte misjonærene forlate landet. Mange kinesere flyktet i denne tiden til Hong-Kong, Taiwan og Macao, og misjonærene så derfor muligheten til fortsatt misjonsarbeid i disse områdene. I dag har de nasjonale tatt over ansvaret for kirkene i disse områdene, og Misjonssambandet har kun to misjonærer stasjonert i Hong-Kong. På China Lutheran Seminary på Taiwan utdannes en ny generasjon kristne ledere, som kan gå inn i oppgaver som prester, evangelister og sjelesørgere i kirken. Misjonssambandet støtter denne skolen, økonomisk, og sender også lærere dit på korttidsopphold. Arbeidet i Kina tok seg også opp igjen, etter hvert, gjennom misjonærer som er ansatt i vanlige yrker og er vitner med sine liv i hverdagen. Se en film fra Taiwan her:

BØNNEEMNER:

  • Be for misjonærene i Kina, som driver hemmelig misjon ved siden av yrket sitt. Be om at de Gud skal lede dem til mennesker de kan være vitner for.
  • Be for undergrunns-kirkene i Kina, at Gud må beskytte de og styrke de i troen.
  • Be for de lokale kirkene i Hong-Kong, Taiwan og Macao, at Gud må utruste de lokale kristne lederne, og at arbeidet bærer rik frukt.
  • Be også om at folket i Åfjord får møte Jesus som sin Frelser, og at vi som er kristne i Åfjord får frimodighet til å være brennende lys for Ham i bygda vår.

Vi skal avslutte dette møtet med en takk til Jesus, gjennom sangen, Jesus - jeg vil takke deg, sunget av Roger Hemnes: