del

Digitalt Misjonsmøte 29. april

29. Apr 2021

Velkommen til kveldens Misjonsmøte her på Misjon i Sentrum. Selv om vi samles i heimene, hver for oss, i stedet for på Misjonshuset denne gangen også, vil Jesus være iblant oss, når vi er samlet i Hans navn. Arnfinn Selseth skal holde andakt for oss, vi skal høre et par sanger, høre et vitnesbyrd, og så er det litt misjonsinfo. Vi minner om misjonsgaven som du kan gi via Vipps eller i nettbanken.

Vi skal fortsette møtet med å høre en kjent misjonssang, "Rop det ut med hjertets jubel", her sunget av gruppa "Tidløs".

Det er vanlig å gi ordet fritt på Misjonsmøtene, og i dag blir det et vitnesbyrd av Marte Ugedal. (Håper lydkvaliteten ble OK, da opptaksmulighetene ikke var opptimale. Det er kun lyd, ikke video).

På Misjonsmøtene tar vi alltid opp en gave til misjonen, og vi håper du i dag vil være med å gi din gave via Vipps eller i nettbanken:

VIPPS til #95012 (Å Misjonssambandsforening)

Kontonummer 4345 45 35074 (Å Misjonssambandsforening)

Det er Vest-Afrika som er månedens misjonsfelt i NLM, og i siste Utsyn var det et kort intervju med Sveinn Einar Zimsen, stedlig representant på dette misjonsfeltet. Her skal vi lese noe av det han fortalte i det intervjuet:

"Det har skjedd en hel del gode ting i Vest-Afrika i det siste. Vi har hatt dåp av ti nye troende i en av kirkene våre i Elfenbenskysten. I tillegg hadde vi innvielse av en ny kirke i Abidjan 14. mars. Dette har det vært jobbet med det siste året, og menigheten har hatt dugnad etter dugnad for å nå målet. I Mali fortsetter prosjektet på gullfeltene. Rapportene er positive, og folk begynner å ta egne initiativ. Gjennom korona-tiden har de også arbeidet med smittevern, og kontaktnettet er utvidet. I tillegg har vi nå fått oss lingvist i kollegiet, og knytter oss nå nærmere Wycliff-bibeloversetterne i Norge, gjennom han. Da får vi også et større kollegium og produktivitet i bibeloversettelsen til mahou." - Dette er litt av det vi får være med på, gjennom å gi til misjonsarbeidet og å be for arbeidet som drives.

Kveldens bønneemner:

  • Be om frimodighet til å være lys for Jesus blant dem vi omgås
  • Be om at det glade budskap må nå inn til flere hjerter i Åfjord
  • Be om at arbeidet NLM driver i Vest-Afrika må bære rik frukt, og at mange må møte Jesus gjennom de prosjektene som drives i Elfenbenskysten og Mali.
  • Be om flere utsendinger til de ulike feltene, og spesielt til Vest-Afrika
  • Be for pandemi-situasjonen

Da takker vi for kveldens møte, og avslutter med en sang av Kor de Ville som heter "Herre, gå med oss":