del

Gledelig Jul!

24. Dec 2021

Vi vil ønske alle en riktig gledelig jul med julens budskap i sentrum! Budskapet om barnet i krybben, han som kom som verdens Frelser. Født i en stall, lagt i en krybbe, dette var begynnelsen på Jesu liv her på jorden. Veien gikk fra krybben til korset, der Jesus fullførte frelsesverket for å berge deg og meg for Himmelen. Den viktigste julegaven du kan ta imot, er Jesus, som ønsker å gi deg nåde og evig liv. Tar du imot denne julegaven?