del

Møteuka med Bjørn Valde

28. Oct 2021

5. - 10. oktober 2021 var det møteuke på Å Misjonshus, der Bjørn Valde var med som taler. Ulike sangkrefter deltok på møtene, og Bjørn hadde også med seg trekkspillet og bidro med sang. Det var godt å samles i det kristne felleskapet på Misjonshuset, igjen, og vi gledet oss over gode møter med god forkynnelse av Guds ord. Vi er glade for alle som fant veien til Misjonshuset disse dagene, og takknemlige for enda en mulighet til å samles i Jesu navn.

Møtene startet tirsdag kveld, og Per Strømsli ledet dette møtet. Sigrid og Randi Kvendset hadde tatt turen fra Vanvikan denne kvelden, og bidro med sang for oss. Bjørn sang også, og i talen snakket han om Guds oppdrag til oss; å forkynne evangeliet for alle mennesker. Det er ved å høre Guds ord mennesker kan blir frelst, men om de som hører ikke vil tro og ta imot ordet, blir ordet dem til ingen nytte. Når menneskene vender seg bort fra Gud, kommer mørket inn i verden. Men hos Jesus er lyset og gleden, han kan forvandle mørke til lys. I den siste sangen Sigrid og Randi sang for oss, "Gjennom alt", ble vi minnet om at vi gjennom alle ting, under alle forhold, kan stole på Gud.

Onsdag kveld ledet Lise Taraldsen oss gjennom møtet, og i åpningen av møtet snakket hun om at det er godt å være trygg hos Gud, med utgangspunkt i Salme 125: "De som setter sin lit til Herren, er som Sion-fjellet; det skal aldri rokkes, men stå til evig tid". Åse Dagsvik og Ole Schjølberg bidro med sang og musikk på møtet, og i talen snakket Bjørn blant annet om det personlige vitnesbyrdet om det vi har opplevd med Gud, i troen på Jesus, og viktigheten av at et vitnesbyrd må være sant. "Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg! Den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg, og meg utvalgte til sin brud, å du forunderlige Gud". Det er ingen fordømmelse for oss som er i Kristus Jesus!

Arnfinn Selseth ledet møtet torsdag kveld, og Rannveig Selseth åpnet møtet med å dele versene fra Johannes 14, 1ff: "La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien". Tenker du deg til Himmelen? Åse og Ole er trofaste innslag på møtene på Å Misjonshus, og bidro også denne kvelden med sang og musikk for oss, og i begynnelsen av møtet sang de to Himmel-sanger; "När du går över floden" og "Jeg har hørt om en Himmel". I talen tok Bjørn utgangspunkt i teksten i Jesaja 25, 6 - 8, der det står om et stort gjestebudet Herren skal gjøre for alle mennesker på et fjell, der Gud åpenbarer sin frelse for oss alle. Det var Guds vilje at Jesus skulle gå veien opp til Golgata og lide og dø for våre synder, og gjennom Jesu død kan vi få evig liv.

Fredag kveld var det Petter Monstad som ledet møtet, og Annbjørg Bremnes hadde åpningsord for oss. "Kom til meg alle som strever og har tungt å bære", sier Jesus. Han vil alltid være der for oss! Det er som om det et usynlig bånd mellom Jesus og oss. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på han. Torhild Leithaug Bremnes deltok med sang på møtet, og hun åpnet med sangen; "Kom til Jesus". I talen denne kvelden tok Bjørn oss med videre i Jesaja 25, og vers 9; "Den dagen skal de si: «Se, dette er vår Gud! Vi ventet på ham, og han frelste oss; dette er Herren som vi satte vårt håp til. La oss juble og glede oss over hans frelse!" Gud ønsker å ha et personlig forhold til hver og en av oss. Har du levd livet ditt sammen med Jesus her på jorden, er alt i skjønneste orden når du en dag skal stå ansikt til ansikt med Gud. Det er enda ikke for sent å vende seg om til Jesus, vi har et levende håp i Ham! Etter talen bidro både Åse & Ole og Torhild med mer sang, blant annet sangene "Kom hjem" og "Blott en dag".

Lørdag var det ikke møte på Misjonshuset, denne møteuka, grunnet at Misjonssambandet i Midt-Norge hadde Regionkonferanse på Rødde Folkehøgskole denne dagen. Her på Misjon i Sentrum linket vi til direktesendingen derfra, og flere av de som ikke var tilstede på Rødde, benyttet anledningen til å følge sendingen og møtene derfra.

Misjonsfesten søndag ettermiddag var det Roald Ugedal som ledet. I åpningen av møtet snakket Roald om hva Jesus betyr for han, at han betyr absolutt alt. Han vitnet om hvor godt det er å sette sin lit til Gud, som har kastet alle syndene bak sin rygg. Åse og Ole sang også på dette møtet, blant annet "Namnet Jesus" og "Ikke en spurv til jorden". I talen delte Bjørn blant annet verset fra Ordspråkene 14, 23; "Alt strev (møyefullt arbeid) fører vinning med seg, men tomt snakk gir bare tap". Å arbeide i Guds rike kan også ofte føles strevsomt, men misjonsarbeidet er takken for Golgata. Det var også tungt for Jesus å leve her på jorda, å utføre den gjerningen han var satt til å gjøre, men likevel gav Jesus hele seg for oss, i kjærlighet til oss. Gjennom å lide døden for oss, vant han oss en evig seier. Senere i møtet var det også "vitnemøte", der det var fritt frem å dele vitnesbyrd med hverandre, å dele med hverandre hva Jesus har lagt oss på hjertet. For aller første gang siden pandemien, var det bevertning på Misjonsfesten, der mange bidro med mat til kaffen. I kollekt denne møteuka kom det inn kr. 24.700,- til misjonsarbeidet.


Noen bilder fra møtene