del

Møteuka med Helge Dagsland

12. Oct 2022

4. - 9. oktober ble høstens møteuke arrangert på Å Misjonshus, der tidligere Sør-Amerika-misjonær Helge Dagsland var med som taler gjennom uka. Ulike sangkrefter deltok på møtene, og vi var glade for å se at det kom møtegjengere fra nabokommunene til Misjonshuset, også denne uka. Det er godt å kunne samles om Guds ord flere dager etter hverandre, og Helge hadde fått "Efeserbrevet" som tema for møteuka.

Tirsdag kveld var det Petter Monstad som kunne ønske velkommen til møteuka, og han åpnet med ordene om at Jesus vil at alle mennesker skal bli frelste. Åse Dagsvik og Ole Schjølberg deltok med sang og musikk på møtet, og det gjorde også Lise Taraldsen. I talen tok Helge utgangspunkt i Efeserne 1, og snakket om at det å være i Kristus, er å være i hans nåde. Ved Jesu nåde står vi hellige og ulastelige for Guds åsyn. Etter møtet var det servering av kaffe med noe attåt.

Onsdag kveld var det Lise Taraldsen som ledet møtet, og det var Torild Marie Bremnes som deltok med sang. Efeserne 2 var utgangspunktet for kveldens tale, og der kan vi blant annet lese: "For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg". Det var godt å bli minnet på at frelsen ikke hviler i gjerninger som vi selv må prestere, men den hviler på den nåde Jesus brakte til veie da han døde på korset og betalte vår skyld. Joar hadde kokt kaffe, og praten gikk godt ved bordene etter møtet.

Torsdag ledet Ole Schjølberg møtet, og Åse Dagsvik åpnet møtet med Efeserne 1, 18 og 19; "Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror". Ole og Åse deltok også med sang og musikk på dette møtet. Helge tok for seg Efeserne 3 på dette møtet, der det blant annet handler om Paulus sitt bønneliv. Vi ble minnet om at vi er i Kristus, vi er lemmer på Kristi legeme, og at i Kristus har vi vårt håp. Videre snakket Helge om at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelste, og at dette også gjelder for hedningene. Etter talen stemte vi i sangen; "Jesus, her er jeg, send meg", og så hadde Roald kokt kaffe til etter møtet.

Fredag var det Arnfinn Selseth som ledet møtet, og i åpningen tok han utgangspunkt i sangen; "O, store Gud når jeg i undring aner, hva du har skapt..." Gud har skapt alt fullkomment, og når David tenker på Guds storhet, utbryter han i undring; "Hva er da et menneske, at du kommer det i hu"? Åse og Ole deltok med sang og musikk også denne kvelden. Helge hadde kommet til Efeserne 4 i kveldens tale, et kapittel som handler mye om det kristne livet:

  • Å leve et liv som er verdig det kallet vi har fått
  • Å bære over med hverandre i kjærlighet, mildhet og storsinn, på grunn av Guds nåde
  • Å være gode med hverandre
  • Å tilgi hverandre, slik Kristus har tilgitt oss
  • Å være et lem på Kristi legeme, sammen, ett i Kristus
  • Å ikke være som umyndige småbarn
  • At vår tjeneste er en tjeneste for Gud

Etter møtet sørget Solfrid for kaffe og noe å bite i til den.

Lørdag ledet Per Strømsli møtet, og i åpningen minnet han om at Jesus var til før menneskene ble skapt. Jesu gjerning var forutbestemt før verdens grunnvoll ble lagt. Yu-Lin deltok med sang på møtet, og i talen tok Helge utgangspunkt i Efeserne 5. Han minnet om at grunnvollen står fast; det er av nåde vi blir frelste. Vi ble også minnet om at som kristne, er vi Guds etterfølgere som hans elskede barn. I Efeserne 5 står det også om underordning, og Helge snakket om at underordning først og fremst handler om å tjene og ære hverandre. Det står så fint i Bibelen om hvordan vi skal gjøre det mot hverandre i familien og i arbeidsforhold; "Gjør deres tjeneste med et villig sinn som for Herren og ikke for mennesker". Inger hadde kokt kaffe til etter møtet.

Søndag var det Misjonsfest kl. 16.00, og Roald Ugedal ledet dette møtet. I åpningen minnet han blant annet om at ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som allerede er lagt; Jesus, som det står om i 1. Kor, 3. Det var sang av både Yu-Lin og Åse & Ole på dette møtet. Helge talte ut fra Efeserbrevets siste kapittel, og minnet om at i Efeserne kan vi lære at vi har alt i Gud. I Gud har vi en far som reiser oss når vi faller, Han har nåde nok, og vi kan bli sterke i Ham. Vi er avhengige av å få kraft og styrke fra Herren, for vi har ikke en kamp først og fremst mot mennesker, men mot ondskapens åndehær. I denne kampen er det viktig å ta på seg rettferdighetens brynje, troens skjold og åndens vern, som er Guds ord. Vi blir oppfordret til å våke og holde ut i bønn, og å ta på oss Guds fulle rustning i det kristne livet. Mot slutten av møtet ble det gitt anledning til å komme med vitnesbyrd, og det var flere som tok ordet for å dele noe med oss andre. Det kom inn ca. 20.000 kr til misjonen i løpet av møteuka, og vi ber om at pengene må bære frukt i Guds rikes arbeid. Etter møtet var det bevertning.

Vi ser tilbake på ei god uke med en interessant gjennomgang av Efeserbrevet, sang og musikk, vitnesbyrd og sosialt samvær i det kristne fellesskapet. Vi vil takke Helge Dagsland for at han tok turen til Åfjord, på sin aller første møteuke, og ønsker ham velkommen tilbake ved en senere anledning!

 


Noen bilder fra møtene