del

Møteuka med Martin Birkedal

21. Feb 2023

Onsdag 15. – søndag 19. februar 2023 var vi samlet til Møteuke på Å Misjonshus, der Martin Birkedal var med som taler på møtene. Martin har vært i Åfjord et par ganger tidligere, og han er også en kjent stemme fra Norea radio, og vi synes det var veldig trivelig at han kunne være med som taler på møteuka vår denne gangen.

Møtene startet onsdag kveld, og Per Strømsli ledet møtet og innledet med et åpningsord. Ekteparet Åse Dagsvik og Ole Schjølberg er trofaste til å bidra med sang og musikk på Misjonshuset, og de var også med denne kvelden. I talen fortalte Martin først fra en tur han hadde vært på til Kina sammen med Norea Mediemisjon, og kunne blant annet fortelle at han hadde snakket med en mann som bodde i nærheten av det området der Misjonssambandet hadde sitt arbeid i Kina før landet ble stengt for direkte misjonsvirksomhet. Denne mannen kunne fortelle at det var mange som var kristne i dette området nå, så evangeliet om Jesus hadde ikke kommunismen klart å kvitte seg med. Martin fortalte også om en mann som hadde det tøft, han hadde mistet alt og var i stor nød, men så fikk han høre forkynnelse gjennom Norea sitt mediearbeid. Mannen tok imot Jesus som sin frelser og fikk et helt nytt liv. Det er både fint og trosstyrkende å få høre slike fortellinger fra arbeidet vi er en del av, det gir glede og motivasjon til å fortsatt stå på i Guds rikes arbeid. Videre i talen snakket Martin om Job, som vi kan lese om i det gamle testamentet i Bibelen. Job var en mann som ble hardt prøvet både gjennom at han mistet absolutt alt, og også gjennom sykdom, emn likevel mistet ikke Job troen på Gud. Midt i prøvelsene kunne Job vitne for vennene sine: «Jeg vet min gjenløser lever!»    Job 19, 25.

Torsdag kveld var det mange som hadde funnet veien til Misjonshuset, og det gleder å se at folk kommer for å lytte til Guds ord og å være sammen i det kristne fellesskapet. Roald ledet møtet og hadde et åpningsord til å begynne med. Oddmund Sørli hadde tatt turen fra Leksvika, og han bidro med sang sammen med Lise Taraldsen. I talen snakket Martin ut fra Sakarja 3, om ypperstepresten Josva som stod foran en engel kledt i skitne klær, men en engel forkynte for ham: «Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler det i høytidsklær», og deretter fikk Josva et løfte om Messias som skulle komme til jorden. Det ble tatt opp en gave til Misjonen på dette møtet.

Det var godt fremmøte fredag kveld, også, og Ole Schjølberg ledet oss gjennom møtet denne kvelden. Han bidro i tillegg med sang sammen Åse Dagsvik, og Åse spilte også et solonummer på gitaren sin. Denne kvelden var det Norea-kveld, og kveldens kollekt gikk derfor til inntekt for Norea Mediemisjons arbeid. Martin fortalte om Noreas storsatsing, animasjonsserien «Arven etter Adam», og vi fikk også se første episode av denne serien. I talen var emnet «forsoning og tilgivelse», og Martin tok utgangspunkt i fortellingen vi finner i Bibelen om brødrene Jakob og Esau. Det er først når en bekjenner det gale en har gjort både for Gud og den en har gjort noe galt imot, og så får motta tilgivelse, at en får fred i sinnet.

Lørdag kveld var det Kari Skaldebø som ledet møtet, og Maria Almås hadde åpningsord i begynnelsen av møtet. Maria bidro også med sang, akkompagnert av Lise på piano og Åse på gitar. Martin bidro også med to sanger før talen, og han spilte gitar til sangene. I talen tok han utgangspunkt i teksten fra Jeremia 10, der det understrekes at det finnes bare én levende Gud. Andre guder som er laget av tre, stein og gull er bare tomhet, det er den levende Gud det er viktig å ha sin sak i orden med så en får bli med når Jesus kommer for å hente sine hjem til himmelen.

Så var vi kommet til søndag ettermiddag og Misjonsfest på Å Misjonshus. Lise Taraldsen ledet festen, og Eli Dalsaunet hadde åpningsord der hun minnet oss om at «Herren er nær». Åse og Ole deltok med sang og musikk, Yu-Lin spilte og sang for oss og så ledet Lise og Åse ei sangavdeling for de aller minste. Lise hadde også et lite intervju med Marcus Ugedal, som var hjemme på vinterferie, og han fortalte om hvordan det er å være bibelskoleelev (BiG – Bibelskolen i Grimstad) dette året. Marcus delte også et bibelvers med oss som betyr mye for han; «For meg er livet Kristus og døden en vinning», Filipperne 1, 21. I talen viste Martin først glimt fra Norea sitt store arbeid i Sentral-Asia, og vi sitter igjen med takknemlighet for at vi får være med i dette arbeidet. Videre i talen gikk han ut fra Salme 103; «Min sjel, lov Herren!», og understreket at vi skal takke og prise Herren for det han er, og det han har gjort for oss. På Misjonsfesten var det også bevertning og samtale rundt bordene, og det ble tatt opp en gave til Misjonen.

Til slutt takket Lise for ei trivelig og fin møteuke, og ønsket Martin velkommen tilbake til Åfjord!


Noen glimt fra møtene