del

Møteuka med Steinar Dimmen

16. Oct 2020

Høstens møteuke på Å Misjonshus gikk av stabelen 6. - 11. oktober, og det var Steinar Dimmen som var med som taler på disse møtene. Steinar har tidligere vært misjonær i Sør-Amerika, og reiser nå som forkynner i NLM. Det er alltid spennende å se hvor mange som møter opp på møtene, og ekstra spennende nå under korona-pandemien, så vi er glade for alle som kom på møtene denne uka.

Vi er fornøyde med oppmøtet, og ser tilbake på ei uke med gode møter og glede over fellesskapet i Guds rike.

Per Strømsli ledet møtet tirsdag kveld, og i åpningen minnet han oss om at det bare er hos Jesus vi kan finne hvile. Vi behøver ikke engste oss, for hos Jesus er vi trygge. I forlengelsen av åpningen sang vi sangen "Ingen er så trygg i fare", en sang som på en fin måte minner oss på den tryggheten vi har, når vi har lagt livene våre i Guds hender. Åse og Ole gledet oss med sang, og Lise trakterte pianoet til fellessangene, med Åse på gitar. I talen snakket Steinar blant annet om Levi, en mann vi kan lese om i Bibelen. Han satt ved tollboden, og ble regnet som en mann som ikke kunne få høre til i Guds rike. Men Jesus så Levi, stanset opp og ba Levi følge Ham, selv om Levi ble regnet som en stor synder i folks øyne. Gud ønske at vi alle skal ha samfunn med Ham, og inviterer oss inn i fellesskapet i Guds rike.

Onsdag kveld var det Reidun Sørdahl som ledet møtet, og hun fortalte i åpningen om Jesus som stillet stormen da han og disiplene var ute på sjøen i en båt. Disiplene var redde, og spurte Jesus om han ikke brydde seg om at de gikk under med båten. Men Jesus hadde kontrollen, og på hans ord ble stormen stille slik at de kunne dra trygt mot land. Vi kan også mange ganger være redde, men Jesus bryr seg, og Han har kontrollen! Lise deltok med sang denne kvelden, og spilte også piano til fellessangene, med Åse på gitar. I talen fikk vi se en misjonsfilm fra Mongolia, der vi fikk høre troshistorien til en av de som var kommet til tro på Jesus. Steinar oppfordret også oss til å fortelle vår egen troshistorie til mennesker vi møter. Videre fortalte han lignelsen om den bortkomne sønnen, og faren hans som ventet og lengtet etter at han skule komme hjem, igjen. Slik er det med Gud, også. Han venter og lengter etter deg som ikke hører Ham til, at du skal komme hjem! Etter talen sang vi "Som når et barn kommer hjem om kvelden":

Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn, slik var det for meg å komme til Gud, jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Det var en plass i Guds store rom, en plass som lenge ventet meg. Og jeg kjente: Her er jeg hjemme, jeg vil være et barn i Guds hjem.

Rannveig og Arnfinn Selseth ledet møtet torsdag kveld. I åpningen ble vi minnet om at det ikke er frelse i noe annet navn, enn Jesus (Apg. 4, 12), og at det er i dette navnet vi er samlet til møter på Misjonshuset. Åse og Ole bidro med sang på dette møtet, også, og Lise var trofast ved pianoet. I talen snakket Steinar om misjonsarbeidet i Bolivia og Peru, der det på slutten av 70-tallet var flere små flokker med kristne rundt omkring. Arbeidet har gitt vekst, og i dag sender kirka i Peru ut misjonærer på egen hånd, til Colombia. Slik sprer de gode nyheten om Jesus, seg, også i Sør-Amerika. 2/3 av verdens befolkning er ikke kristne, så det er fortsatt et stort behov for misjonsarbeid. Jesus sier i Joh. 14, 1-2: "La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min fars hus er det mange rom!" Vi fikk også se noen bilder fra Bolivia og Peru på dette møtet.

Fredag kveld var det Lise Taraldsen som ledet møtet. Åse og Ole bidro med sang på møtet, og Helga Hugdal åpnet med å snakke om Moses som var leder for et gjenstridig folk. Men Gud sviktet dem ikke, selv om de var gjenstridige, og satte en skystøtte foran dem om dagen, og en ildstøtte om natten. Steinar hadde en bildequiz på dette møtet, med bilder fra ulike bibelfortellinger som ble avslørt bit for bit. Det var f.eks. bilde av Moses som fikk de 10 bud og Daniel i løvehulen. I talen tok han utgangspunkt i teksten i Efeserne 2, 1 - 10, der det bl.a. står at "av nåde er dere frelst". Frelsen av nåde henger sammen med ordene som Jesus sa, da han utåndet på korset: "Det er fullbrakt!" Prisen var betalt for våre synder, vi er kjøpt fri gjennom nåden alene.

Kari Skaldebø ledet møtet lørdagskvelden, og i åpningen ble vi minnet om den fantastiske sannheten: "Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus", som det står i Romerne 8, 1. Lise bidro med sang på dette møtet, og trakterte også pianoet til fellessangen, med Åse på gitar. I talen snakket Steinar bl.a. om hvor viktig det er at vi lever livet sammen med Jesus, det er der velsignelsen ligger. Jesus har sonet for våre synder, alt er oppgjort, alt er ferdig for alle som vil ta imot. Han snakket også om hvor viktig det er å være gode kristne forbilder for barn og barnebarn, og å bygge kristne forsamlinger der folk kan få lære Jesus å kjenne. Jesus vi ha alle med til himmelen!

Så var vi kommet til avslutningsmøtet søndag ettermiddag, og det var Roald Ugedal som ledet dette møtet. I åpningen summerte han litt av det han satt igjen med, etter møtene denne uka, og delte også versene fra 1. Kor. 15, 12 - 20. Håpet i den oppstandne Jesus gjelder ikke bare for dette livet, men også for evigheten. Åse og Ole sang for oss på møtet, og Ole Petter sang også en sang, mens Lise satt trofast ved pianoet. I talen snakket Steinar om at vi som kristne har fått et oppdrag, en misjonsbefaling som vi kan lese i Matteus 28, og den gjelder også for oss i dag. Gud kaller oss til å fortelle om Jesu frelsesverk, og spørsmålet du og jeg bør stille oss, er: "Hva kan jeg gjøre for Jesus"?  Vi kan bl.a. være med å be for arbeidet som drives, be om at mennesker må få møte Jesus, gi av våre penger til Guds rikes arbeid, vitne om Jesus til mennesker vi møter, være med i en forsamling og også være med i diakonalt arbeid. Det var anledning til å komme med frie vitnesbyrd på dette møtet, og så ble det samlet inn et misjonsoffer til NLM. En kort misjonsfilm fra Japan fikk vi også med oss.

Det kom inn ca. 23.000 kr til misjonen denne uka, og vi ber og håper at disse pengene skal føre til at enda flere tar imot frelsen i Jesus, av bare nåde.


Noen bilder: