del

Møteuka med Martin Birkedal

22. Feb 2024

Tirsdag 13. - søndag 18. februar var det møteuke på Å Misjonshus, der Martin Birkedal fra Norea Mediemisjon var med som taler på møtene. Det var trivelig å få besøk av Martin igjen, ett år etter forrige gang han hadde møter på Misjonshuset. Det var ulike sangkrefter med på møtene, og taleren hadde også med gitaren sin og deltok med sang.

Det første møtet, tirsdag kveld, var det Per Strømsli som ledet. Denne kvelden var det bønn som var temaet i talen, og vi ble minnet om at vi som kristne kan snakke med Gud gjennom å be til Ham i et åpent fellesskap med Gud. Gud kjenner oss og ser på oss med velbehag. Vi kan be både for hverandre og med hverandre i et bønnefellesskap. Martin sang også for oss, og noen av sangstrofene lød som dette; Jeg har møtt Jesus Krist, mannen fra Galilea. Han har sonet min synd, han tok straffen på seg. Etter møtet var det enkel servering med kaffe og kjeks, og prat rundt bordene.

Onsdag kveld ledet Ole Schjølberg møtet, og han deltok også med sang sammen med kona, Åse Dagsvik. Åse hadde også et åpningsord i starten av møtet, der hun minnet om at Jesus går tett ved sida vår hele tiden, og at vi ikke behøver å være redde når vi lever i Guds omsorg. I talen snakket Martin om kjærlighet. Ekte kjærlighet er slitesterk og den søker ikke sitt eget. Guds kjærlighet til oss er agape, og om vi leser 1. Korinterbrev kapittel 13, og bytter ut ordet "kjærlighet" med "Jesus", får vi se klart og tydelig hva denne kjærligheten betyr, for Jesus = kjærlighet; "Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har Jesus (kjærlighet), da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle..." Å være en god medvandrer i kjærlighet, er å ikke sette sitt eget beste først. På dette møtet ble det tatt opp en gave til misjonen, og det var en enkel kaffe-sup etter møtet.

Kari Skaldebø ledet møtet torsdag kveld, og i åpningen av møtet minnet hun om ordene "Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile". Lise Taraldsen sang for oss denne kvelden, og i talen var temaet omsorg. Vi har alle behov for omsorg, både å motta omsorg selv og å gi omsorg til andre. Gud har omsorg for alt og alle han har skapt, han har også stor omsorg for synderen. Fortellingen om den fortapte sønn viser oss hvordan Guds omsorg er, og hver enkelt av oss er Kristi lem som skal vise omsorg for dem vi møter. Hvordan er det med oss, har vi rom for de som er kommet skjevt ut i livet? Klarer vi å møte dem med omsorg i stedet for fordømmelse? Denne verden har bruk for medvandrere som er forankret i Jesus, han som sier; "Det dere har gjort mot én av disse mine minste, det har dere gjort mot meg". Etter talen sang Martin sangen "Jesus tek seg av den eine som om ingen andre var". Også denne kvelden var det kjeks og kaffe etter møtet, med prat ved bordene.

Fredag kveld var det Lise Taraldsen som ledet møtet, og Eli Dalsaunet hadde et åpningsord der hun minnet oss på hvor høyt elsket vi er av Gud, vår Himmelske Far. Martin deltok med sang på møtet, og i talen fortalte han fra Norea Mediemisjon sitt arbeid, både i ord og gjennom video. Jesus har bedt oss om å fortelle videre det vi har lært om Ham, og å bringe evangeliet, det glade budskap, videre til jordens ender. Mange steder i verden er det lukket for tradisjonell misjonsvirksomhet, men her har Norea en viktig plattform for å formidle evangeliet om Jesus, for de kommer inn med lydbølger der ingen andre når inn. Norea driver også mediemisjon i Norge, og du finner dem blant annet på norea.no. Det var kaffe etter møtet.

Per Strømsli ledet møtet Lørdag kveld, og Brit Kverndal Strømsli hadde åpningsord på møtet. Åse Dagsvik og Ole Schjølberg deltok med sang, og det gjorde taleren også. Temaet for kveldens tale var "Kristus åpenbart", og vi fikk blant annet høre at bibeltekstene åpenbarer Jesus for oss. Bibelen er på mange måter ei faktabok om Jesus, og den er gitt oss for å vise oss frelsesveien. Per minnet oss om Israel og jødenes situasjon, før han takket av møtet og vi hadde en enkel kaffe-sup etter møtet.

Søndag ettermiddag var det tid for avslutningsmøte og møteukas Misjonsfest, og Roald Ugedal ledet dette møtet. Agnar Tjugen hadde et åpningsord, og han snakket om at ingen ting av skaperverket er tilfeldig, og at vi som skapninger skal lovprise Herren som er skaperen. Oddmund Sørli hadde tatt turen fra Leksvika, og deltok med sang sammen med Lise Taraldsen. Åse Dagsvik og Ole Schjølberg deltok også med sang på møtet. Salme 103 var utgangspunktet for ettermiddagens tale, der det står i de to første versene; "Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger!" Lovsangen kommer når vi får se hva Gud har gjort for oss, og vi må ikke glemme alle hans velgjerninger. Han sørger for oss i hverdagen, gir oss vårt daglige brød, og Han gir oss hjelp og styrke når dagene er vonde. Det er legedom for våre tanker å komme til Jesus med det som tynger oss. Herrens kraft er ny hver dag! Jesus var ingen martyr, han er Frelseren som skal redde oss ut fra døden til det evige livet. Etter talen sang Martin sangen; "Det er vel med min sjel". På møtet var det også gitt anledning til å komme med frie vitnesbyrd. I kollekt denne uka kom det inn kr. 10.600,- til misjonen og en ekstragave på kr. 8.000,- til Norea Mediemisjon. På slutten av møtet var det servering av kaffe og bløtkake.

Vi er glade for at vi igjen fikk samles om Guds ord på Å Misjonshus, og vil takke Martin Birkedal for at han tok turen til Åfjord også dette året!


Klikk på bildene for større bilder, bla ved å klikke i høyre kant av bildet: