del

Sommermøtene 2020

29. Aug 2020

Sommermøtene 2020 ble arrangert på Å Misjonshus fra søndag 23. – torsdag 27. august, litt uvante dager for en møteuke, men det viste seg å fungere veldig fint. Grunnet Corona-pandemien ble konfirmasjonssøndagen i Åfjord Kirke flyttet til samme helg som vi skulle avslutte våre Sommermøter, så da måtte vi endre litt på dagene. Møteuken startet derfor søndag ettermiddag, og ble avsluttet på torsdag kveld.

Tidligere Peru-misjonær Mangor Harestad var med som taler på møtene, og vi er veldig takknemlige for at han hadde anledning til å stille om på planene sine, slik at han kunne være med på alle møtene. Vi hadde også fått med oss sangkrefter på hvert møte denne møteuka, noe som gledet oss stort. I tillegg bidro også Mangor med sang i forbindelse med andaktene. En stor takk til alle som sa ja og stilte opp!

Roald Ugedal ønsket velkommen til det første møtet, søndag ettermiddag, og minnet i åpningen om at «den som har Sønnen, har livet». Vi var så heldige å ha besøk av familiemusikken fra Stod på dette møtet, og de bidro med mye og fin sang. Det var kjekt å se at også barna var med i sangen om Jesus! I talen snakket Mangor om at misjon er livreddings-arbeid, og om hvor viktig det er at vi er lydige mot Gud når han ber oss «bryte opp» og gå etter Guds plan.

Mandagskvelden var det Lise Taraldsen som ledet møtet, og Annbjørg Bremnes minnet i åpningen om at «vår hjelp kommer fra Himmelens og jordens skaper». Ekteparet Åse Dagsvik og Ole Schølberg var med som sangere på dette møtet, og de sang blant annet Andrea Crouch sin sang «Genom allt» (kjent på svensk av gruppen «Samuelsons»), som handler om at vi kan stole på Gud gjennom alt som skjer oss, hver dag. Lise hadde en sommerprat med Marianne Butli, som fortalte litt om arbeidet i Heggli barnehage (NLM sin barnehage i Åfjord), og som også minnet om at «som din dag er, skal din styrke være». I talen snakket Mangor om at det er to veier vi kan følge i livet, veien som fører til frelse og evig liv, eller den ugudelige veien. Vi kristne er kalt til å være veivisere og veiryddere, i en tid som kan minne om Noahs dager.

Per Strømsli ledet møtet tirsdag kveld, og i åpningen minnet han oss om at det som møter oss gjennom livet av prøvelser og vanskeligheter, skal Gud vende til det gode. Åse og Ole var med og sang for oss, også denne kvelden, og de sang bl.a. «Namnet Jesus, sköna namnet Jesus» og «Det finns en källa». I talen denne kvelden tok Mangor utgangspunkt i «misjonsbefalingen» som står i Lukas 24, og at det er vi som skal bringe vitnesbyrdet om Jesus til omvendelse og tilgivelse videre. Misjon er å sette Guds ord i arbeid!

Onsdags kveld var det Kari Skaldebø som ledet møtet, og Torild Marie Leithaug Bremnes sang for oss. I begynnelsen av møtet sang hun bl.a. «Fall til ro», en påminnelse om at vi skal sette oss ned ved Jesu føtter og ta imot det Han vil gi, når vi er på møte.  Ole Schølberg hadde et vitnesbyrd, der han snakket om disippelen Thomas som ikke fikk til å tro, men så kom Jesus og møtte ham, og hans tvil ble vendt til tro. I talen fortalte Mangor om arbeidet han hadde vært en del av, som misjonær i Peru i 12 år, og vi fikk også se en video fra Sør-Amerika. «For Kristi kjærlighet tvinger oss», og vi har alle et kall til å være med i Guds redningsaksjon. Det er mange som tenker at «vi gjør så godt vi kan i livet», og tror at det må være nok, men vi som kristne må fortelle dem om det levende håpet i troen på Jesus!

Avslutningsmøtet torsdag kveld var det Per Strømsli som ledet. Brit Kverndal hadde åpning av møtet, og minnet om at «Gud bor hos dem som er nedbøyd i ånden». På dette møtet hadde vi med oss Leksvik-kvartetten som sangkrefter, som bidro med flerstemt og fin sang. Emnet for talen denne kvelden var «Se, Han kommer!», og Mangor snakket om at når Jesus kommer tilbake, kommer Han i ett nu, men Han kommer ikke uanmeldt. I ventetiden på at Jesus skal komme tilbake, er det vi som tror som skal være lys og salt her i verden. Det finnes bare én vei til Gud, det er ikke frelse i noe annet navn enn Jesus!

I kollekt kom det inn 14.250 kr i kontanter, i tillegg er det kommet inn 5.100 kr via Vipps. Vi ber om at disse pengene skal føre til at flere får ta imot frelsen i Jesus!

Vi ser tilbake på en god møteuke, der misjonens sak har stått i sentrum. Det har vært fint å kunne samles til møteuke selv om situasjonen setter begrensninger for det sosiale og bevertningen for tiden. Guds rike settes ikke på pause, redningsaksjonen er like viktig, som før!


Bilder fra Sommermøtene