del

Sommermøtene 2021

13. Aug 2021

Årets sommermøter på Å Misjonshus gikk av stabelen fra fredag 6. – onsdag 11. august, litt uvant med ei møteuke som går over to ulike uker, men slik ble det denne gangen. Taleren dette året var Arnfinn Røyland, som var taler på Misjonshuset for første gang. Arnfinn er Rogalending, bosatt i Sandnes, og i tillegg til å forkynne Guds ord, er han en ivrig billedkunstner.

Han maler flotte, naturalistiske malerier, som det er vel verdt å ta en kikk på (se dem her).  Arnfinn og familien har tidligere vært misjonærer i Kenya, der de blant annet har jobbet blant muslimer.

Fredag ledet Per Strømsli oss gjennom møtet, og Harald Helmersen fra Vanvikan var med og sang for oss. Det gjorde også Åse Dagsvik og Ole Schjølberg, som ofte gleder oss med sang og musikk på Misjonshuset. I talen tok Arnfinn utgangspunkt i fortellinga om Noas Ark, og brukte arken som bilde på Jesus. Det fantes kun én dør det gikk an å komme inn i arken gjennom, på samme måte finnes det bare én måte å komme inn til Gud på, og det er gjennom Jesus.

Lise Taraldsen ledet møtet lørdagskvelden, og også denne kvelden var Åse og Ole med og gledet oss med sang og musikk. I starten av møtet ble vi minnet om at Bibelen, Guds ord, er den eneste boka der forfatteren er til stede hver eneste gang det leses fra den. Arnfinn tok utgangspunkt i fortellingen om Jona i talen denne kvelden, og i Matteusevangeliet kan vi lese om Jona-tegnet. Jona var tre dager og tre netter i fiskens buk, og dette brukte Jesus som et tegn på at han skulle være tre netter i jordens dyp, før han stod opp igjen fra de døde.  Jona hadde fått et kall fra Gud om å gå til byen Ninive, men Jona ville ikke, han flyktet vekk fra Guds kall, og i den forbindelse ble han slukt levende av en stor fisk. Etter tre døgn i fiskens buk, gikk Jona likevel til Ninive, men da folket der begynte å omvende seg til Gud, ble Jona sint. Jonas reaksjon kom av frykt. Mange som bekjenner seg som kristne, kan vise frykt for bl.a. muslimer, men Gud vil ha oss på dekk, han vil ikke at vi skal flykte fra kallet om å dele evangeliet med alle.

Søndagsmøtet var det Roald Ugedal som ledet, og vi fikk sang av både Lise Taraldsen & Oddmund Sørli og Åse & Ole. I åpningen av møtet minnet Roald oss om at det som gjelder for oss, er at vi setter vår lit til Jesus. Ingen kan rive oss bort fra han, når vi er i hans hånd. I talen snakket Arnfinn om Guds omsorg, og tok utgangspunkt i fortellingen om Ismael, Abrahams sønn med trellkvinnen, som har en viktig rolle i den islamske verden. Ismael ble etter hvert avvsit, men han var ikke forlatt, og han var alltid elsket. Gud elsker også menneskene i den muslimske verden, han har omsorg for dem og ønsker at de skal komme i et rett forhold til ham.

Det er ikke ofte det er møter en mandagskveld på Misjonshuset, men i denne møteuka kom mandagen midt i uka. Arnfinn Selseth ledet oss gjennom møtet, og Åse og Ole stilte også denne kvelden opp med sang og musikk. I åpningen av møtet minnet Arnfinn oss om at Jesus går i forbønn for oss. Jesus har gått i forveien for å gjøre i stand rom for oss, i Himmelen, og må aldri mitt og ditt rom bli stående tomt! I talen denne kvelden snakket Arnfinn Røyland om arbeid som drives blant muslimer. For de fleste muslimer er familien viktig, men blir du en kristen, står du i stor fare for at familien bryter alle forbindelser med deg, ja, noen opplever til og med å få dødstrusler fra sine nærmeste, om de tar imot Jesus som sin frelser.

På tirsdagskvelden var det Lise Taraldsen som ledet møtet, og denne kvelden fikk vi et åpningsord av Annbjørg Bremnes. Hun minnet om engelens budskap til Elias, da han lå motløs under gyvelbusken; «Stå opp og et, ellers blir veien deg for lang»! Åse og Ole var trofaste sangere på møtene disse sommermøtene, og stilte også opp med sang denne kvelden. I talen snakket Arnfinn om da Abraham ble satt på prøve, og ble bedt om å ofre sønnen sin, Isak. I Koranen lærer muslimen også om Abraham og Isak, og når de drar på pilegrimsreise til Mekka, er det nettopp for å feire at Abraham var villig til å ofre Isak. Men Isak ble ikke ofret, Gud sendte dem et offerlam som de kunne legge på offeralteret i stedet for Isak. Jesus er vårt offerlam, som ble slaktet og ofret, for at vi skulle gå fri.

Så var vi kommet til avsluttingsmøtet på årets sommermøter, og onsdagskvelden var det Roald Ugedal som ledet oss gjennom møtet. I åpningen leste han fra Jesaja 6, der vi får høre at Jesaja får kallet fra Gud, og svarer «Her er jeg, send meg»! Nå er det oss det gjelder, det er oss Gud kaller til tjeneste. Hva svarer vi når Gud kaller oss, svarer vi som Jesaja? I talen var temaet Bibelen, Guds ord. Kan vi stole på Bibelen? Arnfinn snakket blant annet om hvordan det er samsvar mellom innholdet i det gamle testamentet og det nye testamentet i Bibelen, selv om det er ulike forfattere, og at de er skrevet i ulike tidsepoker. Dette viser at forfatterne var ledet av Gud, og at det vi kan lese i Bibelen er Guds ord til oss.

Selv om noen fremdeles var på sommerferie, var fremmøtet på Sommermøtene godt. Ekstra gledelig var det at vi kunne ønske et nytt tilskudd til misjonsfamilien velkommen, denne uka, og det er fint å se når nye generasjoner inntar Misjonshuset! Vi er takknemlige og glade for at vi igjen kunne samles til møteuke på Misjonshuset, etter mange digitale møter denne våren. Det var interessant å lytte til Arnfinn Røyland disse kveldene, som har stor innsikt i arbeidet blant muslimer, både i Norge og ute i verden. Vi er takknemlige for at han tok turen til Åfjord dissen dagene! I gave til misjonen kom det inn kr. 14.700,-


Noen bilder fra møtene