del

Sommermøtene 2022

08. Aug 2022

Årets Sommermøter på Å Misjonshus gikk av stabelen tirsdag 2. – søndag 7. august. Været var ikke det beste denne uka, så vi var spente på hvor mange som fant veien til Misjonshuset denne «sommeruka». Vi må si vi er fornøyde med fremmøtet, og på avslutningsmøtet søndag ettermiddag måtte vi til og med sette frem ekstra bord og stoler, det er veldig gledelig!

Vi gledet oss over at det også kom utenbygdsfolk på møtene, og at vi fikk samlet inn kr. 23.207,- til misjonen i kollekt gjennom uka.

Sangevangelist Per Tveten var med som taler og sanger denne uka, og Per kunne fortelle at han var i Åfjord for niende gang, så han er et kjent fjes for de aller fleste på Misjonshuset. Det er veldig trivelig hver gang han tar turen til Åfjord for å være med på møter, og han uttrykte også trivsel og glede over å være sammen med oss denne uka.

Per Tveten og Lise Taraldsen hadde også samlinger på Roan Sykehjem og Åfjord Helsesenter denne uka, og det er flott at vi kan bidra med kristne samlinger der det bor mange som aldri kommer seg på kristne møter på bedehuset.

TIRSDAG:

Sommermøtene startet tirsdag kveld med Per Strømsli som møteleder. Åse Dagsvik og Ole Schjølberg deltok med sang og musikk på møtet, i tillegg til Per Tveten. Åse og Per spilte også «Det gamle ærverdige kors» instrumentalt sammen på gitar.

I talen denne kvelden tok Per utgangspunkt i Filipperne 1,6; «Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag». Videre snakket han om Jesus som det sanne vintreet og oss som grenene på vintreet, ut fra Johannes 15; «Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. Foruten meg kan dere ingenting gjøre».

Etter møtet ble det servert boller og kaffe.

ONSDAG:

Lise Taraldsen ledet møtet onsdags kveld, og på dette møtet var det mye sang. Både Lise, Per Tveten og Åse Dagsvik bidro med sang og musikk, og så var det også mye fellessang på møtet. Helga Hugdal hadde et åpningsord der hun minnet oss om hvor trygt og godt det er å eie Guds fred i alle situasjoner.

Per tok utgangspunkt i Filipperne 1, 21 i kveldens tale, der det står; «For meg er livet Kristus og døden en vinning». Den som hører Jesus til har det beste i vente, livet sammen med Ham i Himmelen. Derfor er det så viktig å ta imot det Jesus har gjort for oss mens det enda er nådetid! Den som har Sønnen har livet!

Etter møtet var det servering av kaker og kaffe.

TORSDAG:

Torsdag kveld kunne Ole Schjølberg ønske en stor forsamling velkommen til møtet. Han minnet oss i åpningen om noen vers fra 1. Kor. 2, der det står i vers 2; «For jeg vil ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og han korsfestet». Denne kvelden var Oddmund Sørli med og sang sammen med Lise, og Per deltok også med sang.

Denne kvelden tok Per oss med videre i Filipperbrevet, til kapittel 3, der Paulus forteller om hva han tidligere gjorde og hvordan han levde som Fariseer. Men etter møtet med Jesus kunne Paulus frimodig vitne om at; «Det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap». Per understreket at det største er «å bli funnet i Ham», ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men den jeg får ved troen på Kristus.

Etter møtet var det kaffe med noe attåt.

FREDAG:

Arnfinn Selseth ledet møtet fredag kveld, og han åpnet med ordene fra Salme 103; «Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger». Det var sang av Lise og Per denne kvelden, og Åse bidro med fint gitarspill til sangene også denne kvelden.

Per tok utgangspunkt i Filipperne 3, 14 i kveldens tale, der det står; «Men ett gjør jeg, jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg mot det som ligger foran, og jager mot målet». Han minnet oss på at samme hva vi har gjort, så er evangeliet klart: Han slettet skyldbrevet!

Det var kaffeservering også etter dette møtet.

LØRDAG:

Denne kvelden var det Petter Monstad som ledet oss gjennom møtet, og han minnet oss i åpningsordet på at; «Den som har Sønnen, har livet». På dette møtet bidro Åse og Ole med sang, i tillegg til Per Tveten.

Kveldens tema i talen tok også denne kvelden utgangspunkt i noen vers fra Filipperne 3, der vi blant annet kan lese om at det er mange som vandrer som fiender av Jesu kors. Disse ender i fortapelsen, og hvorfor gjør de det? Jo, de har valgt bort Jesus. Men vi som har tatt imot Jesus, vi har vårt hjemland i Himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser.

Kvelden avsluttet vi også denne gangen med kaffe.

SØNDAG:

Så var vi kommet til Sommermøtenes avslutningsmøte og Misjonsfest søndag ettermiddag. Roald Ugedal ledet Misjonsfesten, og i åpningen leste han fra Kolosserne 1, der vi kan lese om Gud som forliker oss med seg selv, slik at vi blir stilt frem Hellige, ulastelige og ustraffelige for Guds åsyn, om vi blir bevart i troen. Lise og Per bidro med sang på møtet, og Åse var med på gitaren.

I Salme 62 kan vi lese; «Bare i håp til Gud er min sjel stille. Fra ham kommer min frelse. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes», og dette var utgangspunktet for talen denne ettermiddagen. Det har vært godt å samles om Guds ord denne sommeruka, godt å lytte til god forkynnelse, synge sammen, lytte til sang og musikk, og å være sammen i det kristne fellesskapet!

Så ta da mine hender
Og før meg frem
Inntil jeg salig ender
I himlens hjem
Jeg kan ei gå alene
Nei intet sted
Hvor du meg fører ene
Jeg følger med

La intet mer meg skille
Fra nåden din
Og gjør meg ganske stille
O Jesus min
Ved dine føtter ene
Er barnet trygt
På deg på deg alene
Min tro er bygt

Selv om jeg ei fornemmer
Din sterke hånd
Min salighet dog fremmer
Din gode Ånd
Så ta da mine hender
Og før meg frem
Inntil jeg salig ender
I himlens hjem


Bilder fra Sommermøtene 2022