del

Trygve Bjerkrheim - kvelden

20. Sep 2023

Torsdag kveld den 14. september, var en stor flokk samlet på Å Misjonshus til Trygve Bjerkrheim-kveld. Det var foreningen «Trygve Bjerkrheims venner» som stod bak arrangementet, og vi hadde besøk av Mari og Kåre Ekroll denne kvelden. Kåre ledet oss gjennom kvelden og fortalte småstubber fra Trygves liv, Mari leste dikt av Bjerkrheim, og vi sang flere fellessanger i tillegg til at flere deltok med sang.

Trygve Bjerkrheim har skrevet mange dikt og sangtekster, og i løpet av kvelden deltok Musikk-koret HÅP, Arnhild Saltbones, Ole Petter Skansen, Torhild Leithaug Bremnes, Stine Kjenes, Lise Taraldsen og Oddmund Sørli med fremføring av Bjerkrheimsanger.

Trygve Bjerkrheim var gift med Thea, og Thea var en trofast sjåfør av Folkevogna de kjørte rundt med.

Trygve Bjerkrheim har skrevet ca. 15 000 dikt og sanger, og vi finner sanger av Bjerkrheim i alle kristne sang- og salmebøker i Norge. Det er sagt at han skrev minst ett vers eller dikt hver dag, for å holde dikterevnen sin ved like. Han fikk inspirasjon fra både naturen og dagliglivet, og også gjennom forkynnelse av Guds ord. Ofte ender det siste verset i sangene hans i himmelen.

I boka HIMMELBRU er 411 tekster av Trygve Bjerkrheim presentert med noter og besifring, en skatt av en sangbok med nye og gamle toner til Bjerkrheims tekster.Før kaffen ble den fine sangkvelden avsluttet med at hele den store forsamlingen reiste seg og sang den kjente og kjære Bjerkrheim -sangen;

«Han tek ikkje glansen av livet, den Frelsar som kallar på deg. Først då kan for alvor du leva når han får deg fylgja på veg».«Han tek ikkje glansen av livet, Han gyllar din morgon og kveld og opnar ei dør til dei salar der ævelig høgtid du held.»


Noen glimt fra kvelden