del

Vårens møteuke

06. May 2022

Fra tirsdag 26. april til søndag 1. mai 2022 var vi samlet til møteuke på Å Misjonshus, der Mangor Harestad var med som taler på møtene. Mangor har vært i Åfjord flere ganger tidligere, og det var fint at han hadde anledning til å komme som taler på denne utsatte møteuka denne våren.

Tirsdag kveld ønsket Per Strømsli velkommen til møteuka, og geleidet oss gjennom møtet. Etter et par åpningssanger, minnet han oss i åpningen om at det ikke var Pilatus som dømte Jesus til døden, men at det var Gud selv som bestemte at Jesus skulle sone for våre synder på den måten. I talen snakket Mangor om noe av påskens innhold. Disiplene var nedfor og lei seg for at de hadde sviktet Jesus, og nå var han død, men SÅ KOM JESUS selv midt iblant dem og sa; «Fred være med dere!» Alt var fullbrakt, og syndenes forlatelse lå i fredshilsenen fra Jesus selv. Det holder det Jesus gjorde for oss da han døde på korset for våre synder, og stod opp igjen som den levende Frelseren på den tredje dagen! Åse Dagsvik og Ole Schjølberg deltok med sang på møtet. «Du plantet selv et tre til korsets planke, og tornekronens busk var skapt av deg. Fra evighet var det din store tanke at du på korset ville frelse meg».

Onsdag kveld var det Ole Schjølberg og Anbjørg Bremnes hadde åpning der hun snakket om trosartiklene; «Jeg tror på Gud Fader, Jesus Kristus og Den Hellige Ånd». Åse og Ole deltok med sang også på dette møtet. Temaet for kveldens tale av Mangor var «Guds rike», og han snakket om at Guds rike vokser som sennepsfrøet eller surdeigen. Da misjonærene skulle reise til Kina for å drive misjon, var det mange som var skeptiske, og sa at det blir som å kaste mel på havet. Da svarte misjonærene; «Gud har mel nok!» Den dagen Jesus kommer tilbake for å hente alle sine, er Guds rike fullkomment.

Arnfinn Selseth ledet møtet torsdag kveld, og i åpningen snakket han om da Jesus og disiplene var i Getsemanehagen. Da de kom for å gripe Jesus, sa han; «Er det meg dere leter etter, så la de andre gå». Åse og Ole er trofaste til å synge på møtene på Misjonshuset, noe vi er veldig takknemlige for, og denne kvelden var også Mangor med og sang sammen med dem. «De fem kloke og de fem dårlige jomfruene», var temaet for kveldens tale, og vi ble minnet på at det er om å gjøre å ha olje på lampen for å komme inn til bryllupsfesten i Himmelen. Oljen er Jesus, og har vi tatt imot han, så får vi også være med på bryllupsfesten sammen med han.

Så var det allerede fredag kveld, og Lise Taraldsen ledet møtet denne kvelden. Barbro Ugedal hadde et åpningsord, og leste en andakt av Asbjørn Kvalbein som handlet om Guds omsorg og at vi kan være trygge i alle livssituasjoner. Åse og Ole var med og bidro med sang, også på dette møtet, og Mangor sang også i forbindelse med talen. I talen snakket Mangor om Lasarus, Jesu venn som hadde vært død i flere dager da Jesus endelig kom frem til der Lasarus sin familie bodde. Lasarus sine søstre møtte Jesus med; «Hadde du bare vært her, hadde ikke Lasarus vært død», men Jesus hadde makt over døden, og vekket Lasarus til live igjen. I Johannes 11,25 står det at Jesus sier om seg selv; «Jeg er oppstandelsen og livet! Den som tror på meg skal leve om han enn dør», og dette er det trygge håpet vi som tror på Ham kan få hvile i. Talen ble avsluttet av at vi sang «Deg være ære, Herre over dødens makt» sammen.

Lørdag var det Petter Monstad som ledet møtet, og i åpningsordet snakket han om påskemorgen som slukker sorgen, og om hva Jesus betyr for oss. Åse og Ole deltok med sang, også på dette møtet, sammen med Lise. Mangor bidro også med sang på møtet, og i talen snakket han om Jesu befaling om at «dere skal være mine vitner fra Jerusalem og like til jordens ender». Dette kan i noen tilfeller føre til at vi må bryte opp fra det trygge og kjente, fordi Gud har en annen plan for oss. I bibelen kan vi lese om Filip som stod i vekkelse, men som fikk beskjed av Gud om å bryte opp og gå på veien som leder mot Gaza. På denne veien møter han en etiopisk hoffmann som han fikk ledet til tro på Jesus. Vi må også være lydige om det viser seg at Gud vil vi skal bryte opp fra det etablerte for å gå inn i hans plan.

Så var det søndag ettermiddag og Misjonsfest på Å Misjonshus. Roald Ugedal ledet misjonsfesten, og Ingjerd Mørreaunet hadde åpningsord til oss. Hun snakket ut fra Jesaja 53 om han som er såret for våre overtredelser. Både Åse & Ole og Mangor bidro med sang på møtet. I talen snakket Mangor om at «høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre at han skal drive arbeidere ut til sin høst». Det er så mange som enda ikke har hørt om Jesus, og derfor er det vårt oppdrag i dag å bringe evangeliet om Ham videre til alle som ikke har hørt og tatt imot Frelseren. Etter talen var det «vitnemøte», der det ble mulighet for de som ville til å dele videre noe de hadde på hjertet. Vi tok også opp gave til misjonen på møtet, og så var det kjekt å ha bevertning på Misjonsfesten, igjen.

Vi gikk heim glade og takknemlige for at vi fikk ha ei vanlig møteuke, igjen!


Møteuke våren 2022