del

Velkommen på bønnemøte!

06. Sep 2020

Hver mandag kl. 19.15 samles vi til Bønnemøter i bønnerommet på Å Misjonshus. Der ber vi for misjonsarbeidet, bygda vår og ulike bønneemner som blant annet er kommet inn i "Bønnekrukka". Du er hjertelig velkommen til å være med i dette bønnefellesskapet!

Det er ikke bønnemøter i sommerferien, julen, påsken og 2. pinsedag.

I Bibelen står det mye om bønn, og vi lærer der at vi med frimodighet kan komme fram for vår Himmelske Far med det som ligger oss på hjertet. "Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk" 2. Fil. 4, 6. Og det er ikke hvem som helst vi ber til, for vi ber til den Allmektige, han som skapte himmel og jord, han som opprettholder alt og som vet alt. Og en bønn er ikke over når Bønnemøtet er ferdig, for det vi har bedt om, ligger da i Guds hender, han som gir oss bønnesvar etter sin vilje.

Vi minner om at du kan legge lapper med bønneemner du ønsker det skal bli bedt for, i Bønnekrukka på Å Misjonshus!